Tabellen nedanfor viser ei forenkling av heilheitsbiletet. Vil du ha meir komplette og grundige tal, sjå brannstatistikk.no.

 

Brann og redningslogg – 01.01.2020 – 07.01.2020

 

Brann og redningslogg – 01.01.2020 – 07.01.2020

 

Brann og redningslogg – 07.01.2020 – 14.01.2020


Brann og redningslogg – 14.01.2020 – 21.01.2020