Statistikk: Ørsta brann og redning 2022

Tabellen nedanfor viser ei forenkling av heilheitsbiletet. Vil du ha meir komplette og grundige tal, sjå brannstatistikk.no.