Statistikk: Ørsta brann og redning 2019

Tabellen nedanfor viser ei forenkling av heilheitsbiletet. Vil du ha meir komplette og grundige tal, sjå brannstatistikk.no.