KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

24.11 kl.14.40 Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er opna att

Statistikk: Ørsta brann og redning 2019

Tabellen nedanfor viser ei forenkling av heilheitsbiletet. Vil du ha meir komplette og grundige tal, sjå brannstatistikk.no.