Bærekraftrapport for Ørsta kommune

    

Etter initiativ frå Møre og Romsdal fylkeskommune har alle kommunane i fylket gjennom «bærekraftprosjektet» kartlagt status for eige arbeid med bærekraft.

Metodikken er basert på ein internasjonal standard utarbeidd av fleire FN- organisasjonar under paraplyen United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), om smart bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn.

Dette arbeidet skal legge grunnlag for planar om korleis vi skal nå dei 17 bærekraftmåla.

Målet med prosjektet er å innarbeide bærekraftsmåla, samtidig som resultat og løysingar kan bidra til bærekraftig verdiskaping gjennom overføring av kunnskap til byar og lokalsamfunn over heile verda.

Rapporten for Ørsta kommune

 

Spørsmål? Ta kontakt med kommunedirektør Wenche Solheim eller miljøvernrådgivar Magnar Selbervik.
Les meir om bærekraftprosjektet og rapportar for andre kommunar/byar.

Kontakt

Wenche Solheim kommunedirektør
95755788
@ Wenche Solheim
Magnar Selbervik miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik

Følg oss