Medlem og vara for mindre styre, råd, nemnd, utval og representantskap:

Forhandlingsutvalet
 1. Ordførar Per Are Sørheim (H)
 2. Varaordførar Tove Halse Digernes (SP)
 3. Frå formannskapet Tore Thon (FrP)
 4. Kommunedirektør Wenche Solheim
Sakkunnig nemnd for taksering av eigedomsskatteobjekt

1. Bjørn Harald Støylen (H) (nestleiar)
- personleg vara Idar Auflem Øye (Ap)
2. Torill Langlo (Ap) (leiar)
- personleg vara Sigve Aklestad (KrF)
3. Inge Kolås (FrP)
- personleg vara Hogne Barstad (Frp)

Sakkunnig klagenemnd for taksering av eigedomsskatteobjekt

1. Jon Helge Bjørndal (SP) (nestleiar)
- personleg vara: Margrete Homlong Øyehaug (SP) 
2. Gudny Fagerhol (AP) (leiar)
- personleg vara: Kjell Einar Dagfinrud (AP)
3. Arnt Ivar Kolås (FrP)
- personleg vara: Monica Kipperberg (FrP)

Valnemnd
 1. Anne Sølvi Vatne (H), leiar
  personleg vara: Rune Hovde (H)
 2. Tore Thon (FrP), nestleiar 
  personleg vara: Hans Olav Myklebust (FrP)
 3. Tove Halse Digernes (SP)
  personleg vara: Cato Engen
 4. Ingvild Aasen (AP)
  personleg vara: Børge Gundersen (AP)
 5. Hjørdis Almelid Vikenes (KrF)
  personleg vara: Roger Vartdal (KrF)
 6. Marit Aklestad (SV)
  personleg vara: Magnar Hjertenæs (SV)
 7. Gunnar Knutsen (V)
  personleg vara: Are Folkestad (V)
Byggjeutval

1. Siri Dahl Masdal (AP)
Vara Cato Engen (SP)
2. Inge Kolås (FrP)
Vara Arnt Ivar Kolås (FrP)

+ ein frå administrasjonen som kommunedirektøren vel

Utsending til KS

Ordførar Per Are Sørheim (H)
1. vara: Anne Sølvi Vatne (H)
2. vara: Karen Høydal (AP)
Varaordførar Tove Halse Digernes
1. vara: Per Ivar Lied (SP)
2. vara: Alexander Riise Olsen (AP)
Tore Thon (FrP)
1. vara: Cindy Helen Hoddevik (FrP)
2. vara: Eilis-Mari Grinde (FrP)

Styret for Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
 1. Inger Sandvik Sundnes (H)
 2. Idar Auflem Øye (AP)
Rådet for Nynorsk kultursentrum
 1. Anne Sølvi Vatne (H)
  Vara: Synnøve Marie Sætre (SV)
Ørsta Næringskontor

Ordførar Per Are Sørheim (H)
Vara: varaordførar Tove Halse Digernes (SP)
Hans Olav Myklebust (FrP)
Vara: Asgeir Standal (FrP)

Mellestiftinga

Ordførar Per Are Sørheim
Varaordførar Tove Halse Digernes
Leiar i LKU Karen Høydal (AP)

Kveik

Ordførar Per Are Sørheim (H)
Tore Thon (FrP)

Representantskap VØR

Ordførar Per Are Sørheim
Varaordførar Tove Halse Digernes
Inger Sandvik Sundnes (H) 
1. vara: Anbjørn Steinsholm Frislid (H)
2. vara: Anne Sølvi Vatne (H)
Cato Engen (SP) 
1. vara: Iselin Steinnes Foldal (AP) 
2. vara: Sveinung Saltre (SP)
Per Olav Sandbakk (FrP) 
1. vara Gunnar Knutsen (V)
2. vara Stian Thunem-Borelly (SV)

Møre Folkehøgskule – forstandarskap

Gunnar Knutsen (V)
Vara: Dalana-Michelle Storebø (SP)

Styret for Ørsta Skisenter AS
 1. Per Ivar Lied (SP)
  Vara: Stein Kåre Aam (SP)
Ørsta kommune sin representant til Fairtrade
 1. Tove Halse Digernes (SP)
  Vara Ann-Karin Sætre (H)
Sunnmøre Friluftsråd styret
 1. Bente Iren Flåvik Bjørndal (SP)
  Vara: Marita Aklestad (AP)                             
Utsending til årsmøte i Sunnmøre Friluftsråd

1 politisk medlem + vara + kontaktperson frå administrasjonen

Siri Dahl Masdal (AP)
Vara Karen Høydal (AP)

Vartdal Vassverk

Johan Bertel Vartdal (FrP)
Vara: Frode Emil Vartdal (AP)

Åknes/Tafjord beredskap representantskap
 1. Karen Høydal (AP)                            
 2. Guttorm Hagen (H)
  Vara: Lene Aklestad (SP)                                    
Åknes/Tafjord beredskap styret

Ordførar Per Are Sørheim (H) og varaordførar Tove Halse Digernes (SP)

Kontaktutval for skogbruk
 1. Odd Bjarne Bjørdal (SP)
 2. Johan Bertel Vartdal (FrP) 
Representantskap for Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS

Ordførar Per Are Sørheim
1. vara: varaordførar Tove Halse Digernes
2. vara: Anne Stine Foldal Aam (SP)

Representantskap Sunnmøre Regionråd

Ordførar Per Are Sørheim
1. vara: varaordførar Tove Halse Digernes
2. vara: Anne Sølvi Vatne (H)

Aarsæther-legatet

(1 representant frå kommunestyret + 1 frå slekta)

Statuttane stiller krav om at ordførar + 3 kommunestyrerepresentantar, 2 landbrukskyndige og 1 skogkyndig. Representantane skal være frå Hjørundfjord, Vartdalsstranda, sentrum, Dalane. 

Roger Vartdal (KrF)
Yngve Frøland (SP)
Kjellfrid Hovdenakk (AP)