Møteplassen aktivitetssenter

Møteplassen aktivitetssenter & kafé er ope for alle. Det er ein plass ein kan gå innom for å lese aviser, kjøpe seg ein kaffi eller litt mat, og slå av ein prat.

Møteplassen har som målsetting å gje menneske med psykiske lidingar eit tilbod til å betre sin livskvalitet gjennom deltaking i ulike aktivitetar. Aktivitetane vil vere ei hjelp til brukaren for å strukturere kvardagen, opparbeide sosial trening, skape nettverk og etablere felleskap.

Besøksadressa er Berte Kanuttevegen 4, 6150 Ørsta.


Følg Møteplassen på Facebook
 

Opningstider:

Måndag  kl.08.30-15.00
Tysdag   kl.08.30-15.00
Onsdag  kl.11.30-19.00
Torsdag  kl.08.30-15.00
Fredag   kl.08.30-15.00

Møteplassen - Aktivitetssenter er ein del av den kommunale tenesta for psykisk helse og administrativt lagt inn under Seksjon Helse - og Velferd.

Kontakt

Joanne Picton Aarseth Einingsleiar Psykisk helse / rus
99495111
@ Joanne Picton Aarseth
Ingunn Engeset Team koordinator - miljøarbeidar
70066011
@ Ingunn Engeset
Grethe Nytun Lianes Miljøarbeidar
70066011
@ Grethe Nytun Lianes
Møteplassen aktivitetssenter
957 49 992

Nyhende