AKTUELT NO:

Møteplassen aktivitetssenter

Møteplassen aktivitetssenter & kafé er ope for alle. Det er ein plass ein kan gå innom for å lese aviser, kjøpe seg ein kaffi eller litt mat, og slå av ein prat.

Møteplassen har som målsetting å gje menneske med psykiske lidingar eit tilbod til å betre sin livskvalitet gjennom deltaking i ulike aktivitetar. Aktivitetane vil vere ei hjelp til brukaren for å strukturere kvardagen, opparbeide sosial trening, skape nettverk og etablere felleskap.

Besøksadressa er Berte Kanuttevegen 4, 6150 Ørsta.


Følg Møteplassen på Facebook
 

Opningstider:

Måndag 08.30–15.00
Tysdag 08.30–15.00
Onsdag 11.30–19.00
Torsdag 08.30–10.30
Fredag 08.30–15.00

 
På torsdagane er det gåtur 10:30 for dei som har lyst til å vere med.
Info om turmål blir lagt ut på facebooksida til Møteplassen tysdagen i førevegen, då vi ser an veiret kor vi går.

Møteplassen - Aktivitetssenter er ein del av den kommunale tenesta for psykisk helse og administrativt lagt inn under Seksjon Helse - og Velferd.

Kontakt

Joanne Picton Aarseth einingsleiar, Tenesta for psykisk helse og Rustenesta
99495111
@ Joanne Picton Aarseth
Grethe Nytun Lianes Miljøarbeidar
70066011
95749992
@ Grethe Nytun Lianes
Møteplassen aktivitetssenter
95749992
95749992