Torsdag 29.oktober heldt beredskapsrådet i Ørsta møte på Røde Kors huset.

Her får de ei statusoppdatering for både mobilnett og straumbrot i Hjørundfjorden og Norangsfjorden:

Under nyttårsmiddagen måndag rykka uteseksjonen ut til Storebakken øvst på Vallabøen, grunna flaumfare. Rask responstid og godt arbeid hindra at ei rekke kjellarar vart fulle av vatn på årets siste dag.
Etter ras i Årsetdalen på Vartdal, har 5 husstandar blitt evakuerte nyttårsaftan. Det er ingen personar i området og husa er ikkje i umiddelbar nærleik til raset. Området vert likevell sett på som utrygt, fram til det er vurdert av geolog. Alle dei evakuerte har sjølv ordna med alternativ overnatting.