Informasjon om beredskapssituasjonen i kommunen og svar på ein del av spørsmåla mange har.

 

Store nedbørsmengder og kraftig snøsmelting gir fare for ekstremver onsdag og torsdag.
NVE har heva farenivået til raudt med stor fare for sørpeskred, flaumskred og jordskred. I tillegg blir det stor snøskredfare, nivå 4. 
 

  

I veke 44 er det Eigenberedskapsveke 2021. Dette er ei årleg markering der ein set fokus på korleis kvar og ein av oss kan vere budd på ulike hendingar, kriser og vêrforhold.  

 

Torsdag 29.oktober heldt beredskapsrådet i Ørsta møte på Røde Kors huset.

Her får de ei statusoppdatering for både mobilnett og straumbrot i Hjørundfjorden og Norangsfjorden:
Etter ras i Årsetdalen på Vartdal, har 5 husstandar blitt evakuerte nyttårsaftan. Det er ingen personar i området og husa er ikkje i umiddelbar nærleik til raset. Området vert likevell sett på som utrygt, fram til det er vurdert av geolog. Alle dei evakuerte har sjølv ordna med alternativ overnatting.