Korleis jobbar vi?

Handlingsrettleiar

 

Plakat med bilete av blid jente med maling på hendene. Tekst: Alle barn skal ha det det bra heime, i barnehagen, på skulen og på fritida.    

NB: Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta kontakt direkte med Politi 112, barnevernstenesta 99 36 92 78 eller alarmtelefonen for barn og unge 116 111.