AKTUELT NO:

Idrettsanlegg/hallar

Ulike lag og organisasjonar nyttar Ørstahallen.
Hallstyret fordeler treningstider i desse idrettshallane for kvart skuleår etter innkomne søknadar. Lysing om treningstid vert annonsert i Møre-Nytt, med søknadsfrist ca 1.mai.

Bruk av gymsalar ved øvrige skular i kommunen skal takast opp direkte med rektor på gjeldande skule.

 

Kontakt

Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen og Frivilligsentralen
91313572
@ Rebecca Riise Bjerknes