Idrettsanlegg/hallar

Ulike lag og organisasjonar nyttar Ørstahallen.
Hallstyret fordeler treningstider i desse idrettshallane for kvart skuleår etter innkomne søknadar. Lysing om treningstid vert annonsert i Møre-Nytt, med søknadsfrist ca 1.mai.

For gymsalane på bygdene skal idrettslaga sende inn fullstendig oversikt til hallnemnda for godkjenning.
 

Kontakt

Rebecca Riise Bjerknes Leiar Ørstahallen og Frivilligsentralen
91313572
@ Rebecca Riise Bjerknes