Barn og familie

Barn og familie

Kommunen gir ei rekke tenester og tilbod retta mot born og familiar. På denne sida kan du lese meir om desse tilboda og du kan få meir informasjon om enkelte tenester.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing
  Styrarar og pedagogisk leiarar frå alle barnehagane i Ørsta var torsdag og fredag samla i Loen til leiarsamling.
 • Saman om Ørstabarnehagen
  I dag, 24. mars held Ørstabarnehagen studiedag på Ørsta kulturhus. Vel 230 tilsette er samla til startskotet for utviklingsarbeidet ”Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing”.
 • Årsmelding barneverntenesta
  2016 var det første heile driftsåret der alle tilsette hadde sin arbeidsstad i Volda rådhus. I tillegg til det lovpålagte barnevernsarbeidet, har tenesta ansvar for butiltaka for einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta. Samla er det om lag 60 årsverk i tenesta.
 • Barnehageopptak 2017
  Ørsta kommune har samordna opptak til kommunale og private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema. Søknadsfrist hovudopptak 1.mars
 • Brukarundersøking Barnehage
  Ørsta kommune har sendt ut brukarundersøking pr. e-post til foreldre/føresette i alle private og kommunale barnehagar i Ørsta.

snakk med oss.png

Kontakt

Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
476 41 489
@ Reidun Mo
Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Ørsta Helsestasjon
70 04 98 60
Login for redigering