Barn og familie

Barn og familie

Kommunen gir ei rekke tenester og tilbod retta mot born og familiar. På denne sida kan du lese meir om desse tilboda og du kan få meir informasjon om enkelte tenester.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Barnehageopptak 2018/19
  Det kom inn totalt 145 søknader innan fristen 1. mars 2018. Av desse var 26 søknadar om overflytting til annan barnehage i kommunen. Det var såleis 119 nye søkarar til Ørstabarnehagen.
 • Studiedag i Ørstabarnehagen:
  - Vi er hjerneutviklarar! I dag har Ørstabarnehagen studiedag, og barnehagane er stengde. Dette betyr ikkje at dei tilsette i barnehagane ligg på latsida, snarare tvert i mot.
 • Reverserar vedtak: Barnehagane vil halde ope delar av juli
  Seksjonsleiar barnehage har i samarbeid med styrarane valt å reversere tiltaket om å stenge barnehagane i juli. Dei kommunale barnehagane i Ørsta vil halde ope i juli som vanlig. Det betyr at barnehagane vert stengt berre dei to siste heile vekene, slik det kjem fram av kommunen sine vedtekter.
 • Utbygginga av Dalane barnehage er i rute
  Utbygginga av Dalane barnehage er i rute og det blir innflytting før sommarferien.
 • Hovudopptak barnehagar 2018/2019
  Velkomen som søkjar til barnehageplass i Ørstabarnehagen. Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 4 private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema.

snakk med oss.png

Kontakt

Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
476 41 489
@ Reidun Mo
Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Ørsta Helsestasjon
70 04 98 60
Login for redigering