Barn og familie

Barn og familie

Kommunen gir ei rekke tenester og tilbod retta mot born og familiar. På denne sida kan du lese meir om desse tilboda og du kan få meir informasjon om enkelte tenester.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Barnehageopptak 2017
  Ørsta kommune har samordna opptak til kommunale og private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema. Søknadsfrist hovudopptak 1.mars
 • Brukarundersøking Barnehage
  Ørsta kommune har sendt ut brukarundersøking pr. e-post til foreldre/føresette i alle private og kommunale barnehagar i Ørsta.
 • Styrarkonferanse for barnehagenettverket Søre Sunnmøre
  Barnehagenettverket på Søre Sunnmøre arrangerer 21 og 22. november styrarkonferanse i Loen med det viktige temaet Mobbing i barnehagen.
 • Ressursteam for born og unge
  Ressursteam kan nyttast når ein vaksen er uroa for eit barn/ ein ungdom. Det er eit lågterskeltilbod der ein får møte førsteline-hjelpa samla.
 • Krisesenter for Sunnmøre
  Dette er eit gratis døgnope tilbod for born, kvinner og menn som er eller har vore utsett for ein eller annan form for vald. Tilboda er delt mellom mann og kvinne, og lagt til to ulike tenestestader. Tilbodet er gratis, lavterskel og for alle nasjonalitetar. Du tek direkte kontakt og treng inga tilvisning eller timeavtale. Krisesenteret svarar og gir råd på telefonen heile døgnet!

Kontakt

Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
476 41 489
@ Reidun Mo
Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Ørsta Helsestasjon
70 04 98 60
Login for redigering