Barn og familie

Barn og familie

Kommunen gir ei rekke tenester og tilbod retta mot born og familiar. På denne sida kan du lese meir om desse tilboda og du kan få meir informasjon om enkelte tenester.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 04.02.2015

I Ørsta kan vi tilby barnehageplass i alle delar av kommunen til omlag 600 born. 

Plassane varierer i type, omfang og driftsform. 
Kommunen er eigar og driftsansvarleg for 7 barnehagar. 4 barnehagar er private.Barnehagane i Ørsta har: 
 
  • Høg kvalitet på innhaldet i tilbodet
  • jamt over god kvalitet på barnehagebygningane
  • stabile personalgrupper og førskulelærarar i alle pedagogstillingar
  • eit fagleg og heilskapleg tilbod til born med særskilde behov
  • full behovsdekking
  • faste plassar fram til skulestart
  • eit brukartilpassa tilbod med både heildagsplassar deltidsplassar
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Ørsta Helsestasjon
70049860
Reidun Mo Seksjonsleiar barnehage
47641489
@ Reidun Mo
Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
90417319
@ Kirsti Øy Driveklepp