Personskadetrygd

Folketrygda er den mest generelle trygdeordninga, og omfattar alle som er busette i Noreg.

Personskadetrygdene (krigspensjon og "gammal" yrkesskadetrygd) og tjenestepensjonsordningene må sjåast som supplerande ordningar til folketrygden.