Forsamlingshus

I Ørsta kommune finn du samla sett om lag 45 ulike forsamlingshus, der dei fleste er til utleige.