AKTUELT NO:

Kulturskule

Ørsta kulturskule held til i Kaihuset.
Elevane i Kulturskulen kan velje mellom opplæring i:

  • eit stort utval instrument (sjå søknadsskjema)
  • kor
  • song
  • kulturførskule (drama, musikk og forming)
  • teater/drama

www.orstakulturskule.no

Faldar

Undervisning vert gjeve med individuell instruksjon eller som gruppeundervisning.
Kulturskulen er ein del av grunnmuren for kulturlivet i kommunen, og den deltek i fleire samarbeidsprosjekt med t.d. skular, kor og korps.

For dei minste er det tilbod om babysong. 

Kontakt

Hans Robert Bondhus tenesteleiar
@ Hans Robert Bondhus