Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Kulturskule

Ørsta kulturskule held til i Kaihuset.
Elevane i Kulturskulen kan velje mellom opplæring i:

  • eit stort utval instrument (sjå søknadsskjema)
  • kor
  • song
  • kulturførskule (drama, musikk og forming)
  • teater/drama

Undervisning vert gjeve med individuell instruksjon eller som gruppeundervisning.
Kulturskulen er ein del av grunnmuren for kulturlivet i kommunen, og den deltek i fleire samarbeidsprosjekt med t.d. skular, kor og korps.

For dei minste er det tilbod om babysong. 

 

Klikk for stort bileteKlikk for stort bilete

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Rektor Kulturskulen
952 20 459

Nyhende