Leige og utleige

Ørsta kommune har både bustadar og leilegheiter til utleige.

Dei fleste ligg i nærområdet rundt Ørsta sentrum og seks på Sæbø.
Bustadane er bygde i ulike tidsepoker, storleik og leigevilkår er av den grunn noko ulike.


Husleiga ligg frå kroner 3400–10 000 alt etter storleiken og tilstanden til den kommunale bustaden. Du kan søkje om bustønad når du bur i dei kommunale bustadane.

Kontakt

Vidar Fosse bustadkoordinator
41487344
@ Vidar Fosse