Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Temaplanar

Ei oversikt over dei tematiske kommunedelplanane finn du her.

Kommunen har starta arbeidet med kommunedelplan for fysisk utforming. Planprogrammet vart fastsett den 24.09.2013. Føremålet med planarbeidet er å revidere og supplere eksisterande retningslinjer og bestemmelsar i høve korleis dei fysiske omgjevnadane våre skal utformast.

Fann du det du lette etter?