KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Temaplanar

Temaplanar

Ei oversikt over dei tematiske kommunedelplanane finn du her.

Kommunen har starta arbeidet med kommunedelplan for fysisk utforming. Planprogrammet vart fastsett den 24.09.2013. Føremålet med planarbeidet er å revidere og supplere eksisterande retningslinjer og bestemmelsar i høve korleis dei fysiske omgjevnadane våre skal utformast.