Dette må du gjere ved feiing

 
Dette må du gjere før feiing av skorstein
 

 

  • Alle omnsdører, luker og spjeld må vere lukka for å unngå sotskade 
  • Er du usikker på om overgang mellom eldstad og skorstein er tett bør du dekke til med laken eller liknande 
  • Sørg for at det er tilfredsstillande tilkomst for feiing av skorsteinen 
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelege 
  • Røys veggstige, under takstigen, og sikre den så born ikkje kan klatre i den. På glatt underlag må lause stigar sikrast mot å gli.
  • Informer alle i bustaden om at det skal feiast 
  • Det må ikkje vere fyr i eldstad(-ane) under feiinga 
     

Etter utført feiing 

Har du ikkje avtalt uttak av sot med brannførebyggaren,  du sørge for uttak av sot etter feiinga - husk då å oppbevare sotet i eldfast behaldar. 

Meir om feiing