Dette må du gjere ved feiing


Dette må du gjere FØR feiing 

  • Alle omnsdører, luker og spjeld må vere lukka for å unngå sotskade 
  • Er du usikker på om overgang mellom eldstad og skorstein er tett bør du dekke til med laken eller liknande 
  • Sørg for at det er tilfredsstillande tilkomst for feiing av skorsteinen 
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelege 
  • Røys veggstige, under takstigen, og sikre den så born ikkje kan klatre i den. På glatt underlag må lause stigar sikrast mot å gli.
  • Informer alle i bustaden om at det skal feiast 
  • Det må ikkje vere fyr i eldstad(-ane) under feiinga 

 

"Må eg vere tilstades/heime under feiinga?"

Nei – det treng du ikkje, om du har utvendig tilkomst (utvendige stiger opp til pipa).
Ja – det må du om du har innvendig tilkomst (t.d. feieluke på loft).


Dette må du gjere ETTER feiing 

Har du ikkje avtalt uttak av sot med brannførebyggaren,  du sørge for uttak av sot etter feiinga - husk då å oppbevare sotet i eldfast behaldar. 
 

Meir om feiing  Min eigedom