Bustønad

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har låg inntekt og høge bukostnader. Husbanken og kommunen samarbeidar om ordninga knytt til bustønad. Husbanken fattar vedtaka, men det er komunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.
 
 
Kven kan få bustønad?

På Husbanken sine nettsider kan ein sjå kven som kan få bustønad, kva krav som gjeld for bustaden og kva inntektsgrenser som gjeld. Her kan du også prøve kalkulatoren for bustønad, for å sjå kor mykje du evt. kan få.

Sjå om du kan få bustønad

Søk bustønad

Søknadsfristen for bustønad er den 25. kvar månad. Utbetalinga skjer omkring den 20. i månaden etter. Om du får bustønad, vert søknaden din overført til neste månad. Får du avslag fordi du har høg inntekt ein månad, vert søknaden din overført til neste månad automatisk.

Her søkjer du

Meld frå om endringar

Du har sjølv plikt til å melde frå om det er endringar i nokon av opplysningane du har gitt i søknaden. Sjekk difor alltid om du har brukt riktige opplysningar i vedtaket du får.

Meld frå om endringar

Klage på vedtak om bustønad

Om du meinar at noko i vedtaket er feil, kan du klage innan 3 veker etter at du mottok vedtaket.

Slik klagar du

Klagen sendast til:

Ørsta kommune
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta
E-post: postmottak@orsta.kommune.no

 

Kvar finn ein ansvarlege for bustønad i kommunen:

Servicekontoret
Dalevegen 6
6153 Ørsta
700 49 700

 

Kontakt

Elisabeth Sæbønes leiar service og dokumentasjon
91685027
@ Elisabeth Sæbønes
Husbanken . Husbanken .
81533370
@ Husbanken .