Eldrerådet

Møteplan, -dokument og medlemmar i eldrerådet  Eldre møtedokument frø juni 2019

Brosjyre eldrerådet

Eldrerådet 2023–2027

1. Signe Turid Barstad (SP) (nestleiar)
2. Ingeborg Anne Sætre (AP)
3. Oddbjørg Lid (FrP)
4. Torill Langlo (AP)
5. Anbjørn Steinsholm Frislid (H) (leiar)
6. Bjarte Roth (V)
7. Karl Georg Kirkreit (Ørsta Pensjonistlag)

Vara: 
Rakel Sætre (Sp)
Kjellfrid Hovdenakk (Ap)
Hogne Barstad (FrP)
Arne Gunnar Melle (Sp)
Birgitte Schytte Sætre (H)
Per Harald Andreassen (SV)
Ludvik Flåskjer (Ørsta Pensjonistlag)