Prosjektleiing nybygg og rehablitering

Spørsmål  om nybygg og rehabilitering skal rettast til kommunens
Prosjektleiar

Pågåande prosjekt:

Pågåande prosjekt
Bygg Ferdigstilling
Hjørundfjordheimen : Brannsikring Ferdigstilling desember 2014.
Vartdal skule: Nybygg Prekvalifisering av tilbydere er gjennomført
Bustader til unge med miljøteneste Prekvalifisering av Entrepenører er gjennomført

Kontakt

Øystein Mårstøl Prosjektleiar
90964110
@ Øystein Mårstøl
Frank Flusund Prosjektleiar
@ Frank Flusund
Ivar-Otto Kristiansen Seksjonsleiar tekniske tenester
481 91 348
@ Ivar-Otto Kristiansen

Nyhende