Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ein gjennomgang av gjeldande planar og ei vurdering behov for nye- eller oppdatering av planar. I planstrategien har kommunestyret gitt sine prioriteringar for kva planoppgåver som skal gjennomførast til kva tid. Planstrategien skal reviderast seinast eitt år etter at nytt kommunestyre er konstituert etter val.

Kommunal planstrategi 2014-2018

Kommunal planstrategi 2016 - 2020

Fann du det du lette etter?