Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ein gjennomgang av gjeldande planar og ei vurdering behov for nye- eller oppdatering av planar. I planstrategien har kommunestyret gitt sine prioriteringar for kva planoppgåver som skal gjennomførast til kva tid. Planstrategien skal reviderast seinast eitt år etter at nytt kommunestyre er konstituert etter val.

Den kommunale planstrategien er tilgjengeleg digitalt:

Digital kommunal planstrategi

 

Last ned som pdf:

Kommunal planstrategi 2020-2024

Kommunal planstrategi 2016 - 2020

Kommunal planstrategi 2014-2018