Brann og redning

Kontakt

Thomas Winther Leira brannsjef
907 49 112
@ Thomas Winther Leira
Hege Leite branningeniør
488 97 275
@ Hege Leite
Aret Engjaberg feiar
971 63 555
@ Aret Engjaberg
Ole Nedreberg brannførebyggar
488 95 236
@ Ole Nedreberg
Vakthavande overbefal Nødnummer brann 110
91122820
Odd Jarle Engeset leiar beredskap
993 27 270
@ Odd Jarle Engeset