Kontrollutval for Ørsta

Møtedokument

Kontrollutvalet 2023–2027

Medlemar:

 1. Roy Magne Mo (FrP), leiar
 2. Hilde Aambakk (SP), nestleiar
 3. Rune Hovde (H)
 4. Sylvi Gulla Hovdenakk (AP)
 5. Hans Jakob Overå (SV)
   

Vara for Høgre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti:

 1. Lisbeth Bjørneset Myklebust (H)
 2. Oddhild Raftevold Mo (SP)
 3. Marius Vik (AP)
   

Vara for Framstegspartiet:

 1. Aleksander Jørgensen
 2. Even Melheim
 3. Bodil Standal
   

Vara for Sosialistisk Venstreparti/Venstre:

 1. Aslaug Marit Øyehaug (SV)
 2. Anne Ellingsen (V)
 3. Stina Aasen Lødemel (SV)