Religion og livssyn

Her finn du nyttige lenker til anna offentlig informasjon og tenester relatert til temaet religion og livssyn.

Kyrkjene i Ørsta kommune:

  • Ørsta kyrkje
  • Hjørundfjord kyrkje
  • Vartdal kyrkje
  • Ørsta frikyrkje

Registrerte trus- og livssynssamfunn kan få tilskot frå kommunen. Tilskotet vert rekna ut frå det kommunale tilskotet til Den Norske kyrkja per statskyrkjemedlem i kommunen.

Det må ikkje sendast eigen søknad for utbetaling av det kommunale tilskotet. Brønnøysundregisteret sender kvart år liste til kommunen, over medlemstal i dei ulike trus- og livssynssamfunna. 

Kontakt

Ørsta Kyrkjekontor
70048640
@ Ørsta Kyrkjekontor