Det vart felt 670 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2022, tal fellingsløyve var 1318. I forhold til 2021 er dette ein nedgang på 238 felte dyr.  

Det vart felt 908 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2021. 

 

Det vart felt 965 hjort under hjortejakta i Ørsta kommune i 2020. 
 

I fjor vart det ny fellingsrekord i Ørsta, med 1061 felte hjort. I år gjekk tala litt tilbake, med 998 felte hjort. 

Hjortejakta 2018 i Ørsta har gitt ny fellingsrekord, med 1061 felte hjort.  Førre rekord er frå 2017 med 997 felte hjort. 

 

Fellingsresultatet for hjortejakta i 2017 er klart. Det har vorte felt 997 hjort i kommunen, noko som er ny rekord. I 2016 vart det felt 835 hjort. Førre rekord er frå 2009, då det vart felt 941 hjort, og i 2010 vart det felt 919 hjort.

Resultatet frå hjortejakta 2016 i Ørsta er klart, og det vart felt totalt 835 hjort i kommunen.