Sjuketransport

Ulike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle følgje, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.

 

Det er billegaste reisemåte som vert lagt til grunn ved berekning av reiseutgifter. Dette gjeld ikkje dersom helsetilstanden til pasienten gjer det naudsynt å nytte eit dyrare reisealternativ. 
 
Informasjon om dekning av reisekostnader kan ein finne på www.pasientreiser.no. 
 
Ved klager, rettast desse til Helsetilsynet i fylket. Eventulle klager må begrunnes med at retten til sjuketransport ikkje er innfridd.

 

Sist endra 16.12.2014
Fann du det du lette etter?