KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Sjuketransport

Ulike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle følgje, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.

Pasientreiser.no

Det er billegaste reisemåte som vert lagt til grunn ved berekning av reiseutgifter. Dette gjeld ikkje dersom helsetilstanden til pasienten gjer det naudsynt å nytte eit dyrare reisealternativ.