Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Sjuketransport

Ulike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle følgje, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.

Pasientreiser.no

Det er billegaste reisemåte som vert lagt til grunn ved berekning av reiseutgifter. Dette gjeld ikkje dersom helsetilstanden til pasienten gjer det naudsynt å nytte eit dyrare reisealternativ. 
 
Fann du det du lette etter?