Adressetildeling

Tildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle bustader, fritidsbustader, offentlege bygg og bygg nytta til næringsverksemd skal ha ei offisiell adresse. Ørsta kommune har sett i gong eit adresseprosjekt. Prosjektet er planlagt å vere gjennomført for heile kommune i løpet av 2016. Eventuelle klager vert handsama av kommunen, og endeleg klageinstans er Fylkesmannen.

 

 

 

 

 

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 19.02.2015
Fann du det du lette etter?