Tolketeneste

Ørsta kommune har inngått avtale med TolkeNett. www.tolkenett.no

Kontakt

Bård Flekke fagleiar
70 04 97 14
488 92 396
@ Bård Flekke
TolkeNett .
22993299
@ TolkeNett .