Tolketeneste

Ørsta kommune har inngått avtale med TolkeNett. www.tolkenett.no

Kontakt

Bård Flekke fagleiar flyktningtenesta
70049714
48892396
@ Bård Flekke
TolkeNett .
22993299
@ TolkeNett .