Dokumentasjonsstrategi

Strategi og oversikt over dialog med innbyggjar, tilgjengeleggjering av informasjon og arkiv.