Småjobbsentralen

Småjobbsentralen er eit arbeds- og aktivitetstilbod i regi av tenesta for psykisk helse og rus. For å delta må ein ha søkt vedtak for oppfølging i forhold til si psykiske helse og/eller rusutfordringar.  

 • Vi tek på oss mindre arbeidsoppdrag av kortare varigheit.
 • Vi held til saman med Møteplassen aktivitetssenter og -Kafe på Viketunet.
 • Vi har opent fire dagar i veka: mandag, tysdag, torsdag og fredag 10-14. 

Kva gjer vi?

 • Vaktmeisterteneste.: lettare hagearbeid/rydding (plenklipping, beskjæring av hekk og tre og bortkøyring av hageavfall)
 • Snømåking/rydding
 • Lettare flytteoppdrag
 • Dekkskift
 • Maleoppdrag (innandørs og utandørs)

Eventuelt andre oppdrag etter avtale. Timepris kr 350. For større eller meir langvarig arbeid kan vi avtale pris etter avtale. Vi tilbyr faktura og/eller Vipps.
 

Aktivitetsplikt

1. januar 2017 innførte NAV vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personar under 30 år. Føremålet med aktivitetsplikta er å styrke den enkelte si moglegheit for overgong til arbeid eller utdanning. Kommunane har ei plikt til å ta i mot personar på aktivitetsplikt og gi desse eit tilbod, her har Småjobbsentralen ein viktig rolle i Ørsta kommune. Les meir


 Utlånssentralen - kommunal utlånssentral

Utlånssentralen finn du i Strandgata 21 (kjellaren i Røde Kors lokalet). Utlånssentralen er eit samarbeid mellom blant anna Frivillgsentralen og Småjobbsentralen, og har både sommar og vinterutstyr. 

Opningstider

Tysdag kl. 13.00–15.00
Torsdag kl. 18.00–20.00

Om du har spørsmål er Småjobbsentralen å kontakte på: 

Følg med på facebook-sida for oppdateringa.

 

 

Kven er dette for?
 • Dette er eit tilbod for alle born og vaksne i alle aldrar. 
 • Det er også eit tilbod til skulane, vi stille med utstyr til turar og om det elles skulle være behov.  
Kva lånar vi ut?
 • Vi lånar ut langrennskipakkar for voksen og born (Sko, ski og stavar)
 • Utlån av ein lavvu (14 person)
 • Bålpanne
 • Syklar i dei fleste størrelsar + hjelmar (voksen og born)
 • Diverse friluftsutstyr (fiskestang, teleskopgaflar, speidarknivar etc)
 • Skøyter i størrelsar opp til 43 + hjelmar
 • Truger (Voksen)

Kontakt

Eve Lis Eikrem spesialpedagog og kunstnar
@ Eve Lis Eikrem
Rune Strømmen miljøterapeut
90735122
@ Rune Strømmen
Stine Terese Vatne Riise miljøterapeut/ergoterapeut
90254673
@ Stine Terese Vatne Riise