Småjobbsentralen

Småjobbsentralen er eit lågterskel arbeids- og aktivitetstilbod i regi av Tenesta for psykisk Helse og Rustenesta.

 • Vi tek på oss mindre arbeidsoppdrag av kortare varigheit.
 • Vi held til saman med Møteplassen aktivitetssenter og -Kafe på Viketunet.
 • Vi har åpent fire dagar i veka: mandag, tysdag, torsdag og fredag 10-14. 

 

Kva gjer vi?

 • Vaktmeisterteneste.: lettare hagearbeid/rydding (plenklipping, beskjæring av hekk og tre og bortkøyring av hageavfall)
 • Snømåking/rydding
 • Lettare flytteoppdrag
 • Dekkskift
 • Maleoppdrag (innandørs og utandørs)

Eventuelt andre oppdrag etter avtale. Timepris kr 300. For større eller meir langvarig arbeid kan vi avtale pris etter avtale. Vi tilbyr faktura og/eller Vipps.
 

Aktivitetsplikt

1. januar 2017 innførte NAV vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personar under 30 år. Føremålet med aktivitetsplikta er å styrke den enkelte si moglegheit for overgong til arbeid eller utdanning. Kommunane har ei plikt til å ta i mot personar på aktivitetsplikt og gi desse eit tilbod, her har Småjobbsentralen ein viktig rolle i Ørsta kommune. Les meir


Kommunal utlånssentral

Småjobbsentralen tok våren 2019 over drifta frå Frivilligsentralen, og har no utvida tilbodet om utlån av friluft- og vinterutstyr. 

Småjobbsentralen: Utlånssentral

Kven er dette for?
 • Dette er eit tilbod for alle born og vaksne i alle aldrar. Fokuset er å motivere og inkludere alle til å ta del i ulike aktivitetar som naturen og samfunnet rundt oss kan tilby. Vi er omgitt av mykje flott natur og vi ynskjer å gi vårt bidrag slik at alle skal kunne få bruke den.
 • Det er også eit tilbod til skulane, og no som skuleåret går mot slutten brukar mange klasser å fare på ulike turar. Då kan vi stille med utstyr om det skulle være behov.  
Kva lånar vi ut?
 • Vi lånar ut langrennskipakkar for voksen og born (Sko, ski og stavar)
 • Utlån av ein lavvu (14 person)
 • Bålpanne
 • Syklar i dei fleste størrelsar + hjelmar (voksen og born)
 • Diverse friluftsutstyr (fiskestang, teleskopgaflar, speidarknivar etc)
 • Skøyter i størrelsar opp til 43 + hjelmar
 • Truger (Voksen)
Opningstider

 

 • Det er mogleg å ta kontakt for å låne utstyr i vore arbeidstider, mellom 0830 og 1500.
 • Småjobbsentralen er å nå på telefon ved Anneth-Olinn Lianes 90735122 eller Stine Terese Vatne Riise 90254673 eller på Facebooksida vår Småjobbsentralen Ørsta.

Kontakt

Stine Terese Vatne Riise Småjobbsentralen
90254673
Anneth-Olinn Lianes Småjobbsentralen
90735122
Eve Lis Eikrem Småjobbsentralen
90250811

Nyhende