Småjobbsentralen

Småjobbsentralen er eit arbeds- og aktivitetstilbod i regi av tenesta for psykisk helse og rus. For å delta må ein ha søkt vedtak for oppfølging i forhold til si psykiske helse og/eller rusutfordringar.  

 • Vi tek på oss mindre arbeidsoppdrag av kortare varigheit.
 • Vi held til saman med Møteplassen aktivitetssenter og -Kafe på Viketunet.
 • Vi har opent fire dagar i veka: mandag, tysdag, torsdag og fredag 10-14. 

 

Kva gjer vi?

 • Vaktmeisterteneste.: lettare hagearbeid/rydding (plenklipping, beskjæring av hekk og tre og bortkøyring av hageavfall)
 • Snømåking/rydding
 • Lettare flytteoppdrag
 • Dekkskift
 • Maleoppdrag (innandørs og utandørs)

Eventuelt andre oppdrag etter avtale. Timepris kr 350. For større eller meir langvarig arbeid kan vi avtale pris etter avtale. Vi tilbyr faktura og/eller Vipps.
 

Aktivitetsplikt

1. januar 2017 innførte NAV vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personar under 30 år. Føremålet med aktivitetsplikta er å styrke den enkelte si moglegheit for overgong til arbeid eller utdanning. Kommunane har ei plikt til å ta i mot personar på aktivitetsplikt og gi desse eit tilbod, her har Småjobbsentralen ein viktig rolle i Ørsta kommune. Les meir


Utlånssentralen - kommunal utlånssentral

Småjobbsentralen tok våren 2019 over drifta frå Frivilligsentralen, og har no utvida tilbodet om utlån av friluft- og vinterutstyr. 

NB! Utlånssentralen er ubemanna, ein må difor ta kontakt med småjobbsentralen for å avtale oppmøte/tidspunkt etc.

Kontakt og opningstid

 • Det er mogleg å ta kontakt med Småjobbsentralen i deira arbeidstid for å låne utstyr:

  • måndag-fredag mellom kl. 08.30 og 15.00. 

 • Småjobbsentralen er å nå på telefon ved Rune Strømmen 907 35 122 eller Stine Terese Vatne Riise 902 54 673 eller på Facebooksida vår Småjobbsentralen Ørsta.

 

Kven er dette for?
 • Dette er eit tilbod for alle born og vaksne i alle aldrar. 
 • Det er også eit tilbod til skulane, vi stille med utstyr til turar og om det elles skulle være behov.  
Kva lånar vi ut?
 • Vi lånar ut langrennskipakkar for voksen og born (Sko, ski og stavar)
 • Utlån av ein lavvu (14 person)
 • Bålpanne
 • Syklar i dei fleste størrelsar + hjelmar (voksen og born)
 • Diverse friluftsutstyr (fiskestang, teleskopgaflar, speidarknivar etc)
 • Skøyter i størrelsar opp til 43 + hjelmar
 • Truger (Voksen)

Kontakt

Eve Lis Eikrem spesialpedagog og kunstnar
@ Eve Lis Eikrem
Rune Strømmen miljøterapeut
90735122
@ Rune Strømmen
Stine Terese Vatne Riise miljøterapeut/ergoterapeut
90254673
@ Stine Terese Vatne Riise