Reinhald kommunale føremålsbygg

Seksjonen har ansvar for reinhald på kommunale skular, barnehagar, kulturhus, administrasjonsbygg, institusjonar og helsebygg.

Spørsmål  om reinhald av kommunale føremålsbygg skal rettast til einingsleiar.          

Kontakt

Agnieszka Papierska einingsleiar
95046369
@ Agnieszka Papierska