Reinhald kommunale føremålsbygg

Seksjonen har ansvar for reinhald på kommunale skular, barnehagar, kulturhus, administrasjonsbygg, institusjonar og helsebygg.

Spørsmål  om reinhald av kommunale føremålsbygg skal rettast til einingsleiar.