Reinhald kommunale føremålsbygg

Avdelinga har ansvar for reinhald på kommunale skular, barnehagar, kulturhus, administrasjonsbygg, institusjonar og helsebygg.

Spørsmål  om reinhald av kommunale føremålsbygg skal rettast til avdelingsleiar.          

Kontakt

Agnieszka Papierska avdelingsleiar
95046369
@ Agnieszka Papierska