Klima og energi

Ørsta kommunestyre vedtok i sak 21/10 den 18.03.2010 "Klimaplan for Ørsta kommune 2009 -2020 - kommunedelplan". Kommunestyret set i planen mål om reduksjon av dei direkte CO2-utsleppa tilsvarande 20%. Ei anna målsetjing er å redusere energibruken også med 20% innan 2020. Planen er bygd opp av fire hovudkapittel: Energi, forbruk, avfall og transport, men omhandlar også tiltak innan landbruk og anna næringsliv. Du kan lese heile klimaplanen her:

Klimaplanen

Planprogram 2019 - 2030

Kontakt

Magnar Selbervik miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik