Klima og energi

Ørsta kommunestyre vedtok i sak 21/10 den 18.03.2010 "Klimaplan for Ørsta kommune 2009 -2020 - kommunedelplan". Kommunestyret set i planen mål om reduksjon av dei direkte CO2-utsleppa tilsvarande 20%. Ei anna målsetjing er å redusere energibruken også med 20% innan 2020. Planen er bygd opp av fire hovudkapittel: Energi, forbruk, avfall og transport, men omhandlar også tiltak innan landbruk og anna næringsliv. Du kan lese heile klimaplanen her.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 30.01.2017
Fann du det du lette etter?

Chat ikon

Kontakt

Magnar Selbervik Miljøvernkonsulent
70049780
@ Magnar Selbervik

Nyhende