Avfallshandtering

 VØR (Volda og Ørsta reinhaldsverk) er eit interkommunalt selskap eigd av Volda og Ørsta kommunar. Dei har ansvar for med innsamling av hushaldningsavfall og kloakkslam.

Kontor og miljøstasjonen ligg i Hovdebygda midt mellom Volda og Ørsta sentrum. Det er sett ut kontainerar for mottak av glas og metall i dei fleste bygder. 

Nærare informasjon om opningstider og tenester finn du på heimesidene til Volda og Ørsta Reinhaldsverk www.vor.no.

Kontakt

VØR - Volda og Ørsta reinhaldsverk www.vor.no
70048600
@ VØR - Volda og Ørsta reinhaldsverk