Tilgjengelegheit

Vi jobbar for at alle skal kunne bruke denne nettstaden. Støyter du på noko som bryt med krava til universell utforming, ønsker vi å høyre frå deg. 


Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Universell utforming dreier seg om at tenester skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer det vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit!

Send oss ei tilbakemelding på postmottak@orsta.kommune.no 

Sjå tilgjengelegheitserklæringa for orsta.kommune.no

 

Fleire tilgjengelegheitserklæringar

Erklæringane skal ligge på botnen av den aktuelle sida, men ikkje alle sider vi nyttar kommunalt har moglegheit for å legge tilgjengelegheitserklæringa direkte på sida. Difor ligg nokre her: 

Min Kommune: Tilgjengelegheitserklæring
eDialog: Tilgjengelegheitserklæring
Innsyn: Tilgjengelegheitserklæring
Framsikt: Tilgjengelegheitserklæring

Sjå også Universell utforming i oppvekst og utdanning