Sjølvbetening

Her finn du fleire tema kor du som brukar har moglegheit for tilgang til kommunale tenester på eiga hand, anten det er snakk om å fylle ut elektroniske skjema, tilgang til søk i biblioteket mv.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering