Aktuelt
Publisert 23.02.2021

Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå  spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2021. 

Publisert 11.02.2021

  

Frå og med 2021 kjem kommunale avgifter og eigedomsskatt på same faktura. No kan du sjølv velje kor ofte, eller kor sjeldan, du skal motta faktura i løpet av året.

Publisert 28.01.2021

 

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen.

Publisert 15.01.2021

I løpet av februar skal Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) for første gong gjennomføre ei folkehelseundersøking for å kartlegge innbyggjarane si helse, velferd, trivsel og livskvalitet. 

Publisert 19.11.2020

 

No kan innbyggjarar i Ørsta kommune ta i bruk Mi side. Dette er innbyggjarane si personlige side for offentlege tenester.

Publisert 16.09.2020

  

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserte e-Torg – nettbutikk for geografiske data og byggesaktenester 16.september.

Publisert 06.05.2020

Registrer deg og ha ein trygg og oversiktleg dialog med heimetenestene våre. Slik får du blant anna ein digital kalender for heimetenestene. 

Publisert 12.11.2018

- Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 

 

Følg oss