AKTUELT NO:

Aktuelt
Publisert 31.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022.

Publisert 09.05.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har lyst ut ekstraordinære midlar som frivillige lag og organisasjonar kan søke om. 

Publisert 04.05.2022

Utlysing av treningstider for Ørstahallen og gymsalane i kommunen. Søknadsfristar 1. juni og 1. september.

Publisert 28.04.2022

Søknadsfrist er tysdag 31. mai 2022.

Publisert 28.04.2022

Ørsta kommune nyttar no SMS-system for varsling om feiing og tilsyn.

 

Publisert 18.04.2022

 
Ørsta kommune har til ei kvar tid behov for folk som har lyst til å ta på seg oppdrag som støttekontakt.

Publisert 25.03.2022

Minner om søknadsfristen for SFO 1. april

Publisert 08.02.2022

Sjukefråværet vårt er for tida svært høgt, og vi har mangel på vikarar i mange tenester. Søk idag!

Publisert 28.01.2022

I Ørstaskulen får elevane på 5. - 7. trinn og ungdomskule delta i spørjeundersøkinga Ungdata. Det er første gong 5. – 7. trinn deltek. Undersøkinga skjer elektronisk i ein skuletime. Ørsta vidaregåande skule gjennomfører også Ungdata i løpet av veke 5 – 7.

Publisert 24.01.2022

   

Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 3 private barnehagar med felles søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema i oppvektsportalen.

Følg oss