Aktuelt
Publisert 24.09.2020

  

No kan du sende inn namn på personar eller lag du meiner fortener ei spesiell merksemd for innsatsen dei har gjort for lokalsamfunnet!

Publisert 21.09.2020

 

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.

Publisert 17.09.2020

– Informasjon frå Møre og Romsdal Røde kors

  
 

Publisert 21.08.2020
idemyldring

 Har du ein god næringsidè? Næringsfondet er tilført ekstra midlar i 2020.

Publisert 17.08.2020
Utsikt mot Ørsta frå Nivane

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meina er viktig å få realisert i Ørsta kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

 

  

Publisert 14.08.2020
4 personar

Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit.

Publisert 06.05.2020

Registrer deg og ha ein trygg og oversiktleg dialog med heimetenestene våre. Slik får du blant anna ein digital kalender for heimetenestene. 

Publisert 07.04.2020

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement.

Publisert 23.03.2020

Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.

Publisert 17.12.2019

I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.