Aktuelt
Publisert 23.09.2021

   

Ørsta kommune er medlem i Sunnmøre Friluftsråd og er derfor med på Stikk UT! Vinterfottur for første gong.

Publisert 23.09.2021

I samband med brannvernveka er Bjørnis ute og besøker alle barnehagane i Ørsta. Torsdag 23. september skal han til Sæbø barnehage og Farkvammen barnehage. Fredag skal han i Dalane barnehage, og måndag er det Korkedalen og Barnasvel.

Bjørnis håper at alle tek ei runde denne veka og sjekkar brannsikkerheita heime. Bruk sjekklista nedanfor.
Du kan også laste ned sjekklista som PDF for utskrift.

Publisert 21.09.2021

Vi ynskjer framlegg til kandidatar for kulturprisen 2021 innan 20. oktober.

I vedtektene for kulturprisen står det m.a.: «Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege.»

Publisert 16.09.2021

   

Nedanfor finn du ei oversikt over kva grupper som bør ta ein 3. dose med vaksine. 

Publisert 16.09.2021

Arbeidet med den nye ferjekaia på Skår har gått som planlagt, og snart er den ferdig. Laurdag 11. september var det kranseskål på Skår – ei markering der ordførar Stein Aam og andre representantar frå kommunen var til stades saman med grunneigarar, representantar frå Tussa og frå entrepenørfirmaet. 

Publisert 14.09.2021
Illustrasjonsfoto: Frederica Aban / iStock

  

Er di verksemd hardt råka av pålagte smitteverntiltak grunna korona? Eller arbeider verksemda med omstilling for å takle korona-verknader?

Publisert 09.09.2021

Den årlege strandryddedugnaden står for døra, meir eksakt 11.–19. september. Og vi håper du, klassa di, avdelinga i barnehagen eller andre vil vere med ut og rydde!  I fjor blei det samla inn mykje avfall på bygdene av både små og store, godt jobba! No er det dags for ny runde, før vinteren kjem.
 

Publisert 06.09.2021

Stikk UT! passerte ein million registrerte turar torsdag 2. september. Dette er turar folk har gått sidan 1. mai i år. Friluftsråda gler seg over den store deltakinga, og er ikkje i tvil om at Stikk UT! har gjort mykje med turgleda og helsa til mange. 

Publisert 02.09.2021

På grunn av eit uhell under anleggsarbeid er nokre av veglysa langs E39 mellom Liadal og Rjåneset mørke grunna skade på veglyskabelen. Omfanget av skaden gjer at det vil ta noko tid å få reparert denne, men det vert arbeidd med å få lys igjen i mastene så snart som råd.

Publisert 02.09.2021

Grunna asfaltering vert kommunevegen over Standalseidet heilt stengt mellom Kolåsen og Myklebustsætra frå måndag 06.09 kl. 08:00 til og med torsdag 9.9 kl. 08:00.

Følg oss