Aktuelt
Publisert 25.11.2022

Sommarsesongen med Stikk UT! var også i år frå 1. mai – 31. oktober. Sommarværet var dårleg. Likevel vart totalt 897 407 registreringar utført av 40 097 aktive deltakarar som kunne velje mellom 497 Stikk UT! turar i Møre og Romsdal.

Publisert 08.11.2022

NAV kontora saman med utvalde kommunar på Søre Sunnmøre invitera næringsliv, frivillige lag og organisasjonar, og andre til ei utvida jobbmesse.

Publisert 04.11.2022


Lag og organisasjonar er invitert til å søke om tilskot til tiltak for å inkludere barn og unge. 

Publisert 17.10.2022

 


Badevakt er endeleg tilsett og offentleg bading starta opp igjen i dag, måndag 17. oktober. 

 

Publisert 11.10.2022

 

  

Ørsta kommune har eit eige system for melding av feil på kommunale veglys. Her kan publikum enkelt melde frå om feil på veglys frå mobil eller PC.

Publisert 29.09.2022

 

Ørsta kommune er medlem i Sunnmøre Friluftsråd og er derfor med på Stikk UT! Vinterfottur for andre gong.

Publisert 28.09.2022

Grunna arbeid med Kommunale rør er Vinjevollvegen  stengt for gjennomkøyring ved Folkehøgskulen.

 

Publisert 05.09.2022

 

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen.

Publisert 01.09.2022

 
Det nærmar seg Stikk-UT! Festival og markering av friluftslivets veke. Dette er friluftsråda i Møre og Romsdal si markering av friluftslivets veke (nasjonalt). 

Publisert 26.08.2022
Stock bilde av ein familie som står på stranden og held rundt kvarandre.

Helse- og omsorgstenesta søkjer fleire avlastingsheimar for born.

Følg oss