Aktuelt
Publisert 04.10.2019

Ved hjortepåkjørsel skal ein ringe politivakta på

tlf 02800

 

 

Publisert 04.10.2019

Ørsta folkebibliotek set i gong ei spørjeundersøking, som varer frå 4. til 31. oktober.

Publisert 13.09.2018

 I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: 

 

Publisert 27.09.2019

Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2019

Publisert 27.09.2019

   

Krisesenter for Sunnmøre ønsker å invitere til gratis fagdag om vold i nær relasjon. 

Publisert 12.11.2018

- Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 

 

Fann du det du leita etter?