Aktuelt
Publisert 07.04.2020

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement.

Publisert 24.03.2020

Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen . Søknadsfristen er 20. mai 2020.

Publisert 23.03.2020

Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.

Publisert 17.12.2019

I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.

Publisert 12.11.2018

- Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast