AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Aktuelt
Publisert 14.06.2021
Skravlekoppar og skravlebenkar

Torsdag 10. juni fekk Råkhaugen dagsenter på Molde levert to grønne Skravlebenkar frå Småjobbsentralen i Ørsta. Ørsta kommune er ein Skravlekopp-kommune, og på den kommunale Småjobbsentralen har dei starta å produsere Skravlebenkar, der folk kan setje seg og signalisere at her kan andre komme og slå av ein prat.

Publisert 06.05.2021

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2022, og Ørsta kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.

Ber om at innspel vert sendt til politisk.sekretariat@orsta.kommune.no innan 25. mai.

 

Publisert 30.04.2021

  

Laurdag 1. mai 2021 tek pleie- og omsorgstenestene i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta i bruk digital post for sending av brev.

Publisert 21.04.2021
Illustrasjonsfoto: Frederica Aban / iStock

  

Er di verksemd hardt råka av pålagte smitteverntiltak grunna korona? Eller arbeider verksemda med omstilling for å takle korona-verknader?

Publisert 14.04.2021

   
Opningsdagen for Stikk UT!-sesongen nærmar seg, og vi gler oss til 1. mai! Torsdag 15. april blir årets turar lansert på www.stikkut.no,​​​​​​​ og også den nye Stikk UT! appen. Den har mellom anna god kartfunksjon som kan brukast utan dekning, høve til å følgje med på kvar du er, og enkel registrering av kode.

Publisert 25.03.2021

 
Vi i Ørsta kommune har til ei kvar tid behov for folk som har lyst til å ta på seg oppdrag som støttekontakt.

Publisert 11.02.2021

  

Frå og med 2021 kjem kommunale avgifter og eigedomsskatt på same faktura. No kan du sjølv velje kor ofte, eller kor sjeldan, du skal motta faktura i løpet av året.

Publisert 15.01.2021

I løpet av februar skal Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) for første gong gjennomføre ei folkehelseundersøking for å kartlegge innbyggjarane si helse, velferd, trivsel og livskvalitet. 

Publisert 19.11.2020

 

No kan innbyggjarar i Ørsta kommune ta i bruk Mi side. Dette er innbyggjarane si personlige side for offentlege tenester.

Publisert 16.09.2020

  

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserte e-Torg – nettbutikk for geografiske data og byggesaktenester 16.september.

Følg oss