Aktuelt
Publisert 24.01.2022

   

Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 3 private barnehagar med felles søknadsfrist og elektronisk søknadsskjema i oppvektsportalen.

Publisert 20.01.2022

Grunna mykje kastevindar i helga vart døra så mykje skadd at den no må stå stengd til vi får den reparert. Leverandør har bestilt nye delar og vil sette venterommet i drift så raskt som mulig.

  

Publisert 19.01.2022

  

Ørsta kommune er medlem i Sunnmøre Friluftsråd og med på Stikk UT!

Publisert 14.01.2022
Illustrasjonsfoto: Frederica Aban / iStock

Ørsta kommune har fått tildelt ytterlegare kr 708.000 av statlege midlar for å avhjelpe situasjonen i lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak knytt til korona.

Søknadsfrist er måndag 31. januar 2022.
  

Publisert 11.01.2022

Oddvar Marøy har teke til i stilling som samhandlingskoordinator i helsefelleskapet i Møre og Romsdal.

Publisert 30.12.2021

Kvart år får fleire personar alvorlege augeskadar i samband med oppskyting av fyrverkeri. Ikkje ta nokon sjansar. Bruk vernebriller.

Publisert 30.12.2021

 

For få tilgjengelege plassar våren 2022. 

Ørsta kommune har eit hovudopptak til barnehage om våren og supplerande opptak gjennom året.

Publisert 23.12.2021

 

 Opningstider for servicekontoret, teststasjonen, helsestasjonen, og ergo, fysio og friskliv.
 

Publisert 23.12.2021

Sjølv om dette er eit Drop-in tilbod ynskjer vi likevel at dei som kan, bestiller seg time via HelseNorge eller ringer 70058965 mellom kl. 11–15. Dette på grunn av at Drop-in er logistikkmessig krevjande. Ved timebestilling får vaksinasjonsteamet i tillegg betre oversikt over kor mange dosar ein planlegg å sette i løpet av dagen.

Publisert 23.12.2021

 

Forsvaret kjem til Ålesund og vil bemanne vaksinestasjonen på Amfi Moa Aust frå 29. desember og ut den veka (veke 52). Adressa er Langelandsveien 51 (Sjå kart). 

Følg oss