Aktuelt
Publisert 30.06.2020

  

SFO har ferieope frå 1. august til skulestart. Tilbodet blir gitt ved Velle skule sine lokale. 

 

Publisert 27.05.2020

Kjære innbyggjar, vi vil gjerne høyre kva tiltak du meina er viktig å få realisert i di kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa.

Publisert 22.05.2020

No kan kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Publisert 06.05.2020

Registrer deg og ha ein trygg og oversiktleg dialog med heimetenestene våre. Slik får du blant anna ein digital kalender for heimetenestene. 

Publisert 07.04.2020

14. april kan frivillige lag og organisasjonar søkje om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengde arrangement.

Publisert 23.03.2020

Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.

Publisert 17.12.2019

I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.

Publisert 12.11.2018

- Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast