Nyhende

 • 20.09.2018 Velkomen til nye Ørstakart
  Vi har pussa opp heimesidene til Ørstakart. No kan du bruke sida uavhengig av om du brukar mobil, PC eller noko i mellom. Her finn du Ørsta kommune sine kartløysingar og planar. Ta ein kikk: www.orstakart.no
 • 19.09.2018 Den første hauststormen er meldt til kvelden
  Er du budd på uvèr ? Ørsta kommune oppmoda at ein går over tomta for sikre store gjenstandar som hagemøblar, trampoline,båtar, hengarar, campingvogner, bygningsmatriell, bossdunkar o.l
 • 17.09.2018 Asfaltarbeid ved nye bussterminalen tysdag 18. september
  Tysdag 18.09.2018 frå kl 06.00 til ca kl 12.00 vert vegen ved nye bussterminalen heilt eller delvis stengd p.g.a. asfaltarbeid.
 • 13.09.2018 Kari Flø konstituert som personalleiar
  Frå 17. september vert Kari Flø konstituert som personalleiar i Ørsta kommune. Konstitueringa vil vare så lenge det er naudsynt.

Aktuelt

 • 13.09.2018 Spelemidlar til idrettsanlegg
  Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2018. Tilskot kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv.
 • 13.09.2018 Kven meiner du fortener kulturprisen 2018?
  I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege."
 • 23.07.2018 Rettigheitskurs: Hjelpe- og støtteordningar
  Foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming som ønskjer kunnskap og forståing for kva for hjelpe- og støtteordningar som finst for familien. Innhaldet for dagen er i hovudsak for dei som har fått diagnose i nær tid. Vi vil oppmode begge foreldre/føresette til å delta i opplæringa.

Kunngjeringar