Val 2017

 • 07.08.2017 Førehandsrøysting frå torsdag 10. august
  Du kan førehandsrøyste til stortings- og sametingsvalet frå torsdag 10. august, til med fredag 8. september 2017. Den ordinære førehandsrøystinga startar 10. august og varer til siste fredagen før valdagen.
 • 07.08.2017 Står du i manntalet?
  Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røyste ved Stortings- og sametingsvalet, søndag 10. og måndag 11. september.

Nyhende

 • 18.08.2017 Levande Vikegate
  Korleis kan vi bidra til meir liv og røre i Vikegata? Det positive arbeidet som alt er gjort, syner at det i bygda er både vilje, interesse og motivasjon for å få til dette.
 • 18.08.2017 Lyst å starte som lokalmatprodusent?
  Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar. Under matfestivalen kan du få inspirasjon til å bli lokalmatgründer, og få rettleiing.
 • 15.08.2017 Informasjon om nye omsorgsbustadar i Dalevegen
  Det har vore mykje interesse knytt til dei nye omsorgsbustadane som kjem i Dalevegen. Desse er planlagt ferdig i mars 2018.

Aktuelt

 • 19.06.2017 Ønskjer du å TA TAK?
  TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Kunngjeringar

Login for redigering