Nyhende

  • 16.02.2018 Vegstening kommunevegen på Bakkane på Nordre Vartdal.
    Grunna opprusting av vegen og omlegging av el- og telenett vert kommunevegen på Bakkane stengt for gjennomkjøring.
  • 16.02.2018 Snart på plass i Vallamarka
    Det nye helsehuset i Dalevegen har fått namnet Vallamarka. Bygget inneheld omsorgsbustadar i dei to øverste etasjane, legeavdeling for fastlegane og legevakt i 1. etg. I underetasjen er der primært hjelpemiddellager og formidlingssentral av hjelpemiddel for heimebuande. Vallamarka er eit helsehus med fleire funksjonar og dermed ikkje berre «det nye legesenteret».
  • 15.02.2018 NAV Ørsta-Volda fekk Arbeidsmiljøprisen 2017
    Vi gratulerer NAV Ørsta og Volda som mottakar av arbeidsmiljøprisen 2017! Arbeidsmiljøprisen for Ørsta kommune skal delast ut kvart år, og har følgjande målsetjing: Verdsetje dei beste helsefremjande tiltaka og prosessane som medverkar til trivsel, godt arbeidsmiljø og høgare nærvær.

Aktuelt

Kunngjeringar

Login for redigering