Nyhende

Aktuelt

  • 13.03.2019 SFO 2019 - 2020 (søknadsfrist 1. april 2019)
    Vi ønsker dykk velkomne til å søkje SFO plass i Ørsta kommune. I desse dagar vert det sendt ut informasjonsbrev til føresette om skulefritidsordninga i Ørsta. Søknadsfrist for plass i kommunale skulefritidsordningar er sett til 1. april 2019.
  • 11.03.2019 Klipp hekken
    Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.
  • 22.01.2019 Landbrukskonferansen 2019
    Landbrukskonferansen 2019 vert arrangert på Ørsta kulturhus fredag 8. februar kl 10.00 – 15.45.

Kunngjeringar