Nyhende

 • 19.10.2018 Vikegata opnast for trafikk på dagtid
  Illustrasjon av nytt køyremønster. Skiltplanen inneheld nokre fleire skilt enn det som er med på illustrasjonen.
 • 18.10.2018 Startlån og tilskot – er eg i målgruppa?
  Startlån og tilskot skal bidra til at personar som ikkje får lån i vanlege bankar, kan få høve til å kjøpe eigen bustad eller tilpasse bustaden dei bur i. Ørsta kommune har tilgjengelege midlar, og oppmodar difor personar i målgruppa om å søkje.
 • 16.10.2018 Influensavaksinering 2018 / 2019
  Influensavaksinen kjem til kommunen først i veke 43 i år. Helsestasjonen starter med vaksineringstilbodet for Ørsta si befolkning så snart ein har vaksinen i hus. Dette vil gå føre seg på Bakk-Ola Marka aktivitetssenter i 2. etg. i slutten av oktober. Dette vert også annonsert i Møre-Nytt.
 • 15.10.2018 Flaumskader gir stengd kommuneveg på Bjørke
  På grunn av flaumskader er kommuneveg Åkre på Bjørke stengt for gjennomkøyring. Vegen vert stengt fram til reperasjon av skader er utført, men ein må vente til vasstanden i Tysseelva er gått ned før dette arbeidet kan starte.

Aktuelt

 • 18.10.2018 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).
 • 10.10.2018 Næringsprisen 2018 - send inn forslag!
  Ørsta formannskap delar ut næringsprisen kvart år. I år er fristen 1. november 2018.
 • 10.10.2018 Årets eldsjel 2018 - send inn forslag!
  No kan du sende inn namn på personar eller lag du meiner fortener ei spesiell merksemd for innsatsen dei har gjort for lokalsamfunnet!
 • 13.09.2018 Spelemidlar til idrettsanlegg
  Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2018. Tilskot kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv.
 • 13.09.2018 Kulturprisen 2018 - send inn forslag!
  I vedtektene for kulturprisen for Ørsta kommune heiter det m.a.: "Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller grupper av personar, til lag og organisasjonar som høyrer heime i kommunen, og som har vist vedvarande evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlege."

Kunngjeringar