Nyhende

 • 19.10.2018 Vikegata opnast for trafikk på dagtid
  Illustrasjon av nytt køyremønster. Skiltplanen inneheld nokre fleire skilt enn det som er med på illustrasjonen.
 • 18.10.2018 Startlån og tilskot – er eg i målgruppa?
  Startlån og tilskot skal bidra til at personar som ikkje får lån i vanlege bankar, kan få høve til å kjøpe eigen bustad eller tilpasse bustaden dei bur i. Ørsta kommune har tilgjengelege midlar, og oppmodar difor personar i målgruppa om å søkje.
 • 16.10.2018 Influensavaksinering 2018 / 2019
  Influensavaksinen kjem til kommunen først i veke 43 i år. Helsestasjonen starter med vaksineringstilbodet for Ørsta si befolkning så snart ein har vaksinen i hus. Dette vil gå føre seg på Bakk-Ola Marka aktivitetssenter i 2. etg. i slutten av oktober. Dette vert også annonsert i Møre-Nytt.
 • 15.10.2018 Flaumskader gir stengd kommuneveg på Bjørke
  På grunn av flaumskader er kommuneveg Åkre på Bjørke stengt for gjennomkøyring. Vegen vert stengt fram til reperasjon av skader er utført, men ein må vente til vasstanden i Tysseelva er gått ned før dette arbeidet kan starte.

Aktuelt

Kunngjeringar