Nyhende

Aktuelt

  • 24.03.2020 Søk om tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap, Hjørundfjorden og Norangsdalen 
    Personar eller verksemder som bidreg til å fremje føremålet med ordninga utvalde kulturlandskap i jordbruket, kan no søkje om tilskot til tiltak som skal gjennomførast i Hjørundfjorden og Norangsdalen . Søknadsfristen er 20. mai 2020.
  • 23.03.2020 Kulturtilskot 2020
    Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.
  • 17.12.2019 Avlesing av vassmålar 2019
    I desember vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.

Kunngjeringar