Nyhende

  • 24.02.2017 Tilskot til forsamlingshus
    Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. - Søknadsfrist 20.mars
  • 24.02.2017 Tilskot til idrettsanlegg
    Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. - Søknadsfrist 20.mars
  • 23.02.2017 Oppstart av områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum
    Ørsta kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med områdeplan for deler av Vartdal sentrum jf. plan- og bygningslova §§ 12-1, 2 og 8.

Aktuelt

Kunngjeringar

Login for redigering