Nyhende

 • 23.06.2017 Siste samling for Masterplan reiselivsutvikling
  Siste samling i arbeidet med Masterplan for reiselivsutvikling i Ørsta/Hjørundfjorden. Tredje og siste samling vert i Bakketunet på Bjørke tysdag 27. juni kl 16-20. Kom gjerne og sei di meining!
 • 23.06.2017 Statens vegvesen vil byggje ny rutebilstasjon
  Statens vegvesen bekreftar at dei vil fullfinansiere utbygginga av nytt kollektivknutepunkt i Ørsta. Dei ser føre seg å lyse ut arbeidet i oktober 2017, med sikte på oppstart tidleg i 2018.
 • 19.06.2017 Ordføraren og varaordføraren til Flora for erfaringsutveksling.
  Ørsta er no inne i ein aktiv utbyggingsperiode, og tenkjer samtidig vidare utvikling. Dette er spennande tema som hamneutvikling og hamnedistrikt, samferdsel på land og til sjøs, næringsfond, flyplass, industri/ næring og havrommet. Derfor ser vi etter idear og gode erfaringar frå andre stadar. "Flora har vore aktive, har same storleik i folketal og ligg ikkje så langt unna, så dette ser eg fram til", seier ordførar Stein Aam.

Aktuelt

 • 02.06.2017 Levekårsplanen
  Planprogram Levekår Ørsta kommune har starta opp arbeid med Kommunedelplan for levekår. Formål med planen er å få oversikt over levekårsfeltet og skape felles forståing for levekårsutfordringar i Ørsta kommune. Det systematiske og løpande folkehelsearbeidet er sentralt i denne tilnærminga. Planarbeidet starta opp våren 2017, og planvedtak er venta våren 2018. Fastsett planprogram finn du i lenka til høgre.

Kunngjeringar

Login for redigering