Nyhende

 • 17.01.2018 Hovudopptak barnehagar 2018/2019
  Velkomen som søkjar til barnehageplass i Ørstabarnehagen. Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 4 private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema.
 • 17.01.2018 Ope møte: Ørsta-Volda lufthamn Hovden
  Velkomne til ope informasjonsmøte om EU-sertifisering og endring av hinderflater i høve Ørsta-Volda lufthamn Hovden.
 • 16.01.2018 Vi treng ferievikarar
  Vil du jobbe med oss? - Vi treng ferievikarar og ekstrahjelper. Søknadsfrist 1.mars 2018.

Aktuelt

 • 10.01.2018 Informasjon om Landbrukskonferansen 2018
  Landbrukskonferansen 2018 vert arrangert på Ørsta kulturhus torsdag 25. januar kl 10 – 16. Arrangør er Ørsta næringskontor i samarbeid med landbrukskontoret Ørsta Volda og fagorganisasjonar i landbruket.
 • 20.11.2017 Kurs: Inkluderande lokalsamfunn
  Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer, saman med Ørsta kommune, å invitere til konferanse i Ørsta 25. januar 2018

Kunngjeringar

 • 11.01.2018 Varsel om planoppstart E39 Liadal
  Statens vegvesen skal i samarbeid med Ørsta kommune utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39 på Liadal, og ber om innspel til arbeidet.
 • 10.01.2018 Kulturminneplanen er vedteke
  Ørsta kommunestyre har i medhald av plan- og bygningsloven § 11-15, i møte 14.12.2017 eigengodkjend Kommunedelplan kulturminne og -miljø 2017-2025. Vedtaket kan ikkje påklagast. Kommunedelplanen identifiserer kulturminne av lokal verdi i Ørsta kommune som er viktig å ta vare på for framtida.
 • 08.01.2018 Innbyggjarhøyring i veke 3 og 4 – Bjørke og Viddal
  Fylkesmannen melder om at det vert gjennomført telefonundersøking i veke 3 og 4, i samband med utgreiinga av mogleg grensejustering av bygdene Bjørke og Viddal
Login for redigering