Nyhende

Aktuelt

  • 02.06.2017 Levekårsplanen
    Planprogram Levekår Ørsta kommune har starta opp arbeid med Kommunedelplan for levekår. Formål med planen er å få oversikt over levekårsfeltet og skape felles forståing for levekårsutfordringar i Ørsta kommune. Det systematiske og løpande folkehelsearbeidet er sentralt i denne tilnærminga. Planarbeidet starta opp våren 2017, og planvedtak er venta våren 2018. Fastsett planprogram finn du i lenka til høgre.

Kunngjeringar

Login for redigering