• Ledig stilling_banner.jpg

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 19.01.2017 Melding frå Helse Møre og Romsdal
  Helse Møre og Romsdal lærlings- og meistringssenteret (LMS) presenterar Aktivitetsplan 2017 - Opplæring av pasientar og pårørande med kurs og grupper.
 • 16.01.2017 Er Årets Bedrift frå Ørsta?
  Kjenner du ei bedrift, lita eller stor, som fortener utmerkinga Årets Bedrift? Send inn ditt forslag innan 3. februar. Send inn ditt forslag
 • 13.01.2017 Hjortejakta 2016
  Resultatet frå hjortejakta 2016 i Ørsta er klart, og det vart felt totalt 835 hjort i kommunen.

Aktuelt

 • 28.10.2016 Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare
  Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare får frå november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd til unge kvinner fordi den førebyggjer livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon.

Kunngjeringar

 • 16.12.2016 Vedtak av kommunal planstrategi 2016-2020
  Ørsta kommunestyre har vedteke kommunal planstrategi for 2016-2020
 • 04.07.2016 Kulturminneplan for Ørsta kommune
  Ørsta kommune skal for første gong få eigen kulturminneplan. Planprogram for kulturminneplanen er fastsett og planarbeidet har no starta opp. Høyringsutkast er venta å ligge føre mot slutten av 2016.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering