Nyhende

 • 10.12.2018 Ørsta kommune og HS Bygg jublar for overtakingsdato og opningsfest! Overtaking av Ørstahallen 14. januar 2019
  Etter ein intensiv haust med fleire endringar og forbetringar har Ørsta kommune og HS bygg sett overtakinga av Ørstahallen til 14. januar 2019. Det er takka vere eit godt samarbeid med HS Bygg at kommunen får ta over bygget i midten av januar. Partane har begge hatt eit sterkt fokus på kvalitet, men samtidig få ta i bruk hallen så snart som mogleg.
 • 06.12.2018 Stenging av Indrehovdevegen 7. desember
  Indrehovdevegen vert stengt på grunn av arbeid på gatelyskabel i morgon, fredag 7.12. Vegen vert stengt mellom Indrehovdevegen nummer 135 og 137 (sjå bilete). Stenginga er planlagt mellom klokka 09.00- 15.00.
 • 06.12.2018 Roar Rønning får Kulturprisen 2018
  Ørsta kommune sin kulturpris for 2018 vert tildelt Roar Rønning.
 • 04.12.2018 Velkommen til ein hyggelig familiekveld UTE
  Stad: Hovdeåsane, gapahuk ved Hovdevatnet (mogleg parkering ved Hovden skule) Dato: 05.12.2018, kl 18-19:30 Aktivitet: Bålkos med “kvissrefleksløype”

Aktuelt

 • 12.11.2018 Har du hugsa å registrere brønnen din?
  - Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 • 12.11.2018 Støtte til nærmiljøtiltak
  Kommunestyret har i 2018 og i økonomiplanen sett av midlar til nærmiljøanlegg. Desse er dels tenkt brukt til kommunale anlegg/tiltak, og dels til støtte etter søknader frå lag/organisasjonar/tiltak i lokalsamfunna i Ørsta kommune.
 • 12.11.2018 Tenk gjennom kva rolle alkoholen har på julebordet
  Alkohol kan ha ei viktig sosial rolle i arbeidslivet, særleg i julebordsesongen, som no står for døra. - Som Av-og-til-kommune ønskjer vi å tipse innbyggjarane våre om korleis dei kan arrangere ein trygg og inkluderande fest for dei tilsette, utan at alkoholen skaper problem, seier Ingvild Endal, Av-og-til-koordinator i Ørsta kommune.
 • 18.10.2018 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar

 • 04.12.2018 Lokal forskrift om bruk av vass-scooter
  Formannskapet har i sak 94/18 fastsett ei lokal forskrift om bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag i Ørsta kommune. Forskrifta gjeld frå 1. desember 2018 og slår fast at bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag (ferskvatn) er forbode.