Nyhende

 • 14.12.2018 Avlesing av vassmålar 2018
  I første halvdel av januar 2019 vil dei som har vassmålar motta ein sms frå kommunen, der du vil bli beden om å svare med vassmålarstanden på din vassmålar. Det blir altså ikkje utsendt vassmålarkort på papir.
 • 13.12.2018 Årets eldsjel 2018 er Synnøve Rekkedal Hill
  For å utvikle Ørsta må vi ta vare på og støtte opp under initiativ og krefter som bidreg positivt. Tanken bak prisen som "årets eldsjel" er nettopp å synleggjere enkeltpersonar eller lag sin ekstra innsats for fellesskapet. I heile kommunen er det hundrevis av personar som legg ned uvurderlege arbeidsmengder som til saman gjer lokalsamfunna trygge, aktive og attraktive. Innsats som betyr mykje for enkeltpersonar - born, vaksne og eldre. Små og store bidrag - over tid - som til saman utgjer ei positiv utvikling for lokalsamfunnet.
 • 13.12.2018 Kulturprisen 2018 til Roar Rønning
  I kommunestyremøtet i dag, vart Kulturprisen 2018 utdelt med diplom og 20.000 kr. Kulturprisen for Ørsta kommune 2018 vart tildelt Roar Rønning med følgjande grunngjeving:
 • 13.12.2018 Næringsprisen 2018 til Bøstrand Transport AS
  I kommunestyremøtet i dag, vart Næringsprisen 2018 utdelt med diplom og 20.000 kr. Næringsprisen for Ørsta kommune 2018 vart tildelt Bøstrand Transport AS med følgjande grunngjeving:

Aktuelt

 • 12.11.2018 Har du hugsa å registrere brønnen din?
  - Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 • 12.11.2018 Støtte til nærmiljøtiltak
  Kommunestyret har i 2018 og i økonomiplanen sett av midlar til nærmiljøanlegg. Desse er dels tenkt brukt til kommunale anlegg/tiltak, og dels til støtte etter søknader frå lag/organisasjonar/tiltak i lokalsamfunna i Ørsta kommune.
 • 12.11.2018 Tenk gjennom kva rolle alkoholen har på julebordet
  Alkohol kan ha ei viktig sosial rolle i arbeidslivet, særleg i julebordsesongen, som no står for døra. - Som Av-og-til-kommune ønskjer vi å tipse innbyggjarane våre om korleis dei kan arrangere ein trygg og inkluderande fest for dei tilsette, utan at alkoholen skaper problem, seier Ingvild Endal, Av-og-til-koordinator i Ørsta kommune.
 • 18.10.2018 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar

 • 04.12.2018 Lokal forskrift om bruk av vass-scooter
  Formannskapet har i sak 94/18 fastsett ei lokal forskrift om bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag i Ørsta kommune. Forskrifta gjeld frå 1. desember 2018 og slår fast at bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag (ferskvatn) er forbode.