Nyhende

Aktuelt

 • 14.11.2018 Fellesstand, Aqua Nor 2019 – noko for di bedrift?
  Fylket har invitert kommunane til å delta på fellesstanden under Aqua Nor 2019 frå 20. – 23. august. Ørsta kommune og Næringskontoret har meldt si interesse, no er det bedriftene sin tur. – Vil di bedrift vere med på fellesstand under konferansen?
 • 12.11.2018 Har du hugsa å registrere brønnen din?
  - Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 • 12.11.2018 Støtte til nærmiljøtiltak
  Kommunestyret har i 2018 og i økonomiplanen sett av midlar til nærmiljøanlegg. Desse er dels tenkt brukt til kommunale anlegg/tiltak, og dels til støtte etter søknader frå lag/organisasjonar/tiltak i lokalsamfunna i Ørsta kommune.
 • 12.11.2018 Tenk gjennom kva rolle alkoholen har på julebordet
  Alkohol kan ha ei viktig sosial rolle i arbeidslivet, særleg i julebordsesongen, som no står for døra. - Som Av-og-til-kommune ønskjer vi å tipse innbyggjarane våre om korleis dei kan arrangere ein trygg og inkluderande fest for dei tilsette, utan at alkoholen skaper problem, seier Ingvild Endal, Av-og-til-koordinator i Ørsta kommune.
 • 18.10.2018 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar