Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Nyhende

 • 17.06.2019 f.v. Preben Trellevik, Rebecca Riise Bjerknes, Guttorm Øye, Janne Skarstein, Karen Øie og Ragnhild Svendsli

  Velkomen til sommaraktivitetar  Frivilligsentralen og flyktningkontoret i samarbeid med brannstasjonen, frisklivssentralen og kulturhuset inviterer til gratisaktivitetar i veke 26. Aktivitetane er gratis og opne for alle !
 • 17.06.2019

  Interkommunalt samarbeid om revisjon av folkehelseoversikt  Tysdag 11. juni var første møte mellom kommunane Volda, Ulstein, Herøy, Vanylven og Ørsta om utarbeiding av ny folkehelseoversikt. Ørsta har søkt og fått tilskot frå Forskingsrådet til samarbeidet, og Høgskulen i Volda er med på laget.
 • 14.06.2019

  Ferie-SFO 2019

  Det nærmar seg skuleslutt, og det betyr at det snart er klart for Ferie-SFO. 

Aktuelt

 • 17.06.2019 Skal du brenne jonsokbål?
  I Ørsta kommune skal bål til Jonsok meldast inn til brannvesenet. Meldingsskjema er kun informasjon til brannvesenet og krev inga handsaming. Dersom brannvesenet har behov for ytterligare informasjon tek vi kontakt. Meldefrist er innan 20. juni.
 • 04.06.2019 Logo: Lotteri- og stiftelsestilsynet Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.
 • 11.03.2019 Klipp hekken
  Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.

Kunngjeringar