Nyhende

 • 16.11.2018 Norsk cøliakiforening (NCF) og Ørsta vidaregåande skule har i fleire år samarbeidd om glutenfri opplæring av elevar. Onsdag 28. november vert det nytt glutenfritt bakekurs i Ørsta ope for alle interesserte. Frå venstre bakeleiar Gerd Tennøy (NCF), kokkane Trond Urkegjerde og Laila Elin Mo frå Ørsta vgs og bakeleiar Hjørdis Almelid Vikenes (NCF). (Arkivfoto) Glutenfritt bakekurs i Ørsta
  Onsdag 28. november vert det glutenfritt bakekurs i Ørsta i regi av Norsk cøliakiforening (NCF) og Ørsta vidaregåande skule. I fleire år har bakeleiar Hjørdis Almelid Vikenes i NCF og kokk Trond Urkegjerde samhandla om å gje elevar frå Ørsta ungdomsskule og Ørsta vidaregåande skule glutenfri opplæring. No vert det eit kveldskurs for alle interesserte på Ørsta vidaregåande. Ein treng ikkje å vere medlem i cøliakiforeininga for å melde seg på kurset.
 • 14.11.2018 Næringsprisen 2018 går til Bøstrand Transport AS!
  I formannskapet 13. november vart det offisielt at Bøstrand Transport AS er vinnaren av Næringsprisen 2018. Prisen vert utdelt i kommunestyret 13. desember.
 • 14.11.2018 Kommuneveg Åkre på Bjørke er opna igjen
  Kommuneveg Åkre på Bjørke har vore stengt grunna reparasjon av skader etter flaumen midt i oktober. Reparasjonsarbeidet er no fullført og vegen vart opna for gjennomkøyring frå tysdag ettermiddag.
 • 13.11.2018 Periodevis stenging av veg ved filminnspeling
  Statens vegvesen gir løyve til periodevis stenging av fylkesveg 41 Skjåstaddalen og fylkesveg 70 Hjørundfjordstranda for filminnspeling 15. og 16. november

Aktuelt

 • 15.11.2018 Nasjonal tilskotsordning for inkludering av born i lavinntektsfamiliar
  Bufdir skal dele ut 224,441 millionar for 2018 gjennom tilstotsordning mot fattigdom. Målet med tilskotsordninga er å støtte opp om tiltak som dempar konsekvensane av fattigdom. Tilskotsordninga er meint som eit virkemiddel som skal bidra til at fleire barn og unge skal få delta på sosiale arrangement, ferie og fritidsaktivitetar uavhengig av inntekta til foreldra. Tiltaka skal vere politisk og religionsnøytrale og så langt som det let seg gjere vere gratis eller med så låge kostnadar som mogleg.
 • 14.11.2018 Fellesstand, Aqua Nor 2019 – noko for di bedrift?
  Fylket har invitert kommunane til å delta på fellesstanden under Aqua Nor 2019 frå 20. – 23. august. Ørsta kommune og Næringskontoret har meldt si interesse, no er det bedriftene sin tur. – Vil di bedrift vere med på fellesstand under konferansen?
 • 12.11.2018 Har du hugsa å registrere brønnen din?
  - Dersom du delar brønn med ein eller fleire, skal den registrerast
 • 12.11.2018 Støtte til nærmiljøtiltak
  Kommunestyret har i 2018 og i økonomiplanen sett av midlar til nærmiljøanlegg. Desse er dels tenkt brukt til kommunale anlegg/tiltak, og dels til støtte etter søknader frå lag/organisasjonar/tiltak i lokalsamfunna i Ørsta kommune.
 • 12.11.2018 Tenk gjennom kva rolle alkoholen har på julebordet
  Alkohol kan ha ei viktig sosial rolle i arbeidslivet, særleg i julebordsesongen, som no står for døra. - Som Av-og-til-kommune ønskjer vi å tipse innbyggjarane våre om korleis dei kan arrangere ein trygg og inkluderande fest for dei tilsette, utan at alkoholen skaper problem, seier Ingvild Endal, Av-og-til-koordinator i Ørsta kommune.
 • 18.10.2018 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande 2018
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar