Nyhende

 • 27.10.2016 Årets eldsjel 2016 er Lars Oskar Fossen
  Ein jury samansett av Mørenytt, ungdomsrådet, eldrerådet, næringskontoret og kommunen, mottok mange gode forslag - og har kåra Lars Oskar Fossen som mottakar av årets eldsjel i 2016.
 • 27.10.2016 Direktesending av kommunestyremøte
  Gå til fullskjermsvisning. Sjå direktesending av kommunestyremøte kl 14.00
 • 25.10.2016 Vassavstenging delar av Hovdebygda 26.oktober
  Grunna arbeid på vassleidningsnettet blir vatnet avstengt for abonnenentar i delar av Hovdebygda, onsdag 26. oktober. Områda som blir råka er i og ved Skulevegen, Enokmarka og Sjømyrane. Avstenging vil vare frå om lag kl. 19.30 og halde fram til arbeidet er ferdig innan seinast kl. 06.00 torsdag.

Aktuelt

 • 06.10.2016 Brukarundersøkingar
  Fint om du svarar oss! Ørsta kommune sendte like før helga ut brukarundersøkingar for byggesak og vatn og avløp til eit utval av kundar. Resultata frå brukarundersøkingane vil fortelje oss kva vi er god på og kva vi bør verte betre på, og vil vere eit viktig hjelpemiddel i arbeidet med å forbetre tenestene vi leverer til innbyggarane våre. Vi oppfordrar flest mogleg til å svare på undersøkingane, slik at vi får eit godt grunnlag å arbeide vidare med!
 • 05.10.2016 Invitasjon til kurs: "Trygt julebord?"
  ”Trygt julebord?” er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve.
 • 15.09.2016 TV-aksjonen 2016
  Årets TV-aksjon er den 23.oktober. Innsamlinga skal nyttast til å redde liv og gje omfattande helsehjelp til nokon av dei mest sårbare i verda - sivile ramma av krig og konflikt.
 • 25.08.2016 Høyring: Økonomiplan 2017 - 2020
  Høyringsdokumentet inneheld: Sak som formannskapet handsama 24.08.2016: Økonomiplan 2017-2020.

Kunngjeringar

Login for redigering