AKTUELT NO:

Val 2021Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Nyhende

 • 22.07.2021

  Verdig 10-års markering av 22. juli

  Om lag 180 personar møtte fram i Laguneparken torsdag 22. juli for å minnast ofra for terrorhandlinga i 2011. Kyrkjeklokkene som ringde i fem...
 • 15.07.2021

  Vaksinestatus 22.07.21 - Ledige timar 29. juli

  Oppdatering 22. juli: Det er no ledige timar 29. juli. Personar som er over 18 år og ikkje har fått første vaksinedose kan ringe og bestille...
 • 15.07.2021 Ellen Jåvold er ny leiar for seksjon skule frå 1. august 2021

  Ny leiar for seksjon skule

  I august får kommunen ny seksjonsleiar for seksjon skule, og det vert samtidig endring i organiseringa av Ørsta opplæringssenter.
 • 12.07.2021

  10-års markering av 22. juli

  I år er det 10 år sidan terrorangrepa i regjeringskvartalet og på Utøya, der til saman 77 menneske vart drepne. Mellom dei var Guro Vartdal Håvoll...

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 12.07.2021 Faksimile frå framsida til handlingsplan plast Handlingsplan mot plastforureining er klar
  Etter å ha vore på høyring er handlingsplanen mot plastforureining no vedteken. Planen inneheld mellom anna føringar for kommunal drift, idretts- og rekreasjonsanlegg, Næring/industri, detaljhandel og ryddeaksjonar.
 • 06.07.2021 Barnehagemelding 2021 - 2026 - Høyring
  Vedtak i Ørsta formannskap 22.06.2021, sak 80/21: Formannskapet vedtek å sende Barnehagemeldinga ut på høyring med høyringsfrist 1. oktober 2021
 • 02.07.2021 Området der masseuttaket er planlagt Detaljplan Masseuttak Berge, Ørsta kommune – varsel om oppstart av planarbeid
  Det er varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 108/1,5 m. fl. i ved Berget i Ørsta kommune. Sætre maskin AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.
 • 29.06.2021 Området der det er søkt om løyve til å byggje kraftverk Kunngjering om Skår kraftverk - høyring
  Ørsta kommune har motteke søknad om bygging av Skår kraftverk. Kraftverket vil ha ei installert effekt på 1 MW. NVE har difor konkludert med at det er kommunen som skal handsame søknaden etter vassressurslova.