Nyhende

 • 22.02.2019 Utbetring av Sæbønesvegen
  Ørsta kommune har fått på plass alle grunneigaravtalane for å utbetre den siste parsellen med grusveg på Sæbønesvegen/Flatnesvegen. Avtalen gir rom for ny utbygging av både bustad og fritidsbustad på Sæbø.
 • 21.02.2019 Fonnvernet: Signering av ny kontrakt
  Aurstad Tunnel AS og Ørsta kommune signerte i dag avtalen for ferdigstillinga av fonnvernet ovanfor Vallabøen. Arbeidet med skredsikringa har stått stille sidan før jul, men det har starta opp igjen i dag. Over halvparten av arbeidet er allereie gjort, no står det att å bygge voll over elva og avslutning i aust, samt intervegar, naudsynt sikring og tilstelning. Ny dato for ferdigstilling vert 5. juli 2019.
 • 21.02.2019 Skjermkutt Ny nettløysning varslar lokal luftkvalitet
  Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen, Miljødirektoratet og Meteorologisk institutt har gått saman og utvikla ei landsdekkande varsling av luftkvalitet.

Aktuelt

 • 19.02.2019 Kommunalt tilskot til forsamlingshus
  Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. Det vert ikkje gitt generelt driftstilskot. Søknadsfrist er 20. mars 2019.
 • 19.02.2019 Kommunalt tilskot til idrettsanlegg
  Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2019.
 • 28.01.2019 Påmeldinga til UKM 2019 har starta!
  Lokalmønstringa for Ørsta og Volda vert ved Ørsta kulturhus 17. mars 2019. Påmeldingsfristar: 10. mars: Musikk, Dans, Teater, Litteratur, Scene, Utstilling, Film. 3. mars: Konfransier, UKM Media, Arrangør. Hiv deg rundt og meld deg på! Meld deg på her

Kunngjeringar