Nyhende

 • 16.08.2018 Jill Rønning Farstad, lærling Solveig Øyehaug Moe, lærling Ellinor Garen, Bendik Mork Folkestad og Hilde Woldseth Tysdag opnar Kaihuset dørene att etter sommarferien
  Første opningskvelden, tysdag 21. august, klinkar vi til med pizzafest, elles er det som vanleg råd å spele biljard, airhockey, FIFA, brettspel, data - eller berre henge, møte kjende, prate eller høyre musikk. Tilsette og lærlingar gler seg til å møte nye ungdommar, og ikkje minst «gamle» kjenningar!
 • 15.08.2018 Ørstahallen: Mykje har skjedd over sommaren!
  Vi er godt i gang med bygginga av nye Ørstahallen, som skal vere klar til overtaking 21. desember 2018. Her får du ein smakebit på korleis det ser ut inne i hallen etter sommaren. Klippa viser litt av progresjonen mellom 29. mai og 10. august.
 • 09.08.2018 Skulestart 2018
  Då er det snart skulestart i grunnskulen i Ørsta. Dei kommunale skulane startar slik første skuledag, som er måndag 20.08.18:

Aktuelt

 • 23.07.2018 Rettigheitskurs: Hjelpe- og støtteordningar
  Foreldre/føresette til barn og ungdom i skulealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming som ønskjer kunnskap og forståing for kva for hjelpe- og støtteordningar som finst for familien. Innhaldet for dagen er i hovudsak for dei som har fått diagnose i nær tid. Vi vil oppmode begge foreldre/føresette til å delta i opplæringa.
 • 05.07.2018 Forbod mot unødig bruk av vatn Forbod mot unødig bruk av vatn på Sæbø
  Ørsta kommune innfører forbod mot all hagevatning og all anna unødig bruk av vatn for abonnentar knytt til Sæbø Vassverk.
 • 18.06.2018 Logo: Lotteri- og stiftelsestilsynet Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Kunngjeringar

 • 23.07.2018 Treningstider hausten 2018
  Treningstidene i Ørstahallen og ved Vikemarka skule gjeld ut 2018, fram til den nye fleirbrukshallen opnar i januar 2019. Kunngjering om søknadsfrist kjem seinare
 • 14.06.2018 Områdereguleringsplan for deler av Vartdal sentrum - varsel om utvida område
  I samsvar med § 12-1, 12-2 og 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla om utviding av planområde for deler av Vartdal sentrum. Det vert vist til tidlegare utsendt varsel om oppstart datert 22.02.2017. Føremålet med utvidinga av planområde er å kunne innarbeide eit gangsamband frå det tidlegare varsla planområdet og inn til eksisterande bustadområde i sør.