Nyhende

 • 13.02.2019 Landbrukskonferansen 2019: Presentasjonar
  Landbrukskonferansen 2019 vart arrangert 8. februar på Ørsta kulturhus. Arrangør var dei lokale faglaga i landbruket ilag med Ørsta næringskontor og landbrukskontoret Ørsta Volda. Konferansen hadde god deltaking, med om lag 140 stk. som deltok.
 • 13.02.2019 56 komfyrbrannar i Møre og Romsdal i fjor
  Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.
 • 08.02.2019 Nærmar oss ferdigstilling av fonnvernet
  Skredsikringa av Vallabøen har stått stille sidan før jul, som følgje av konkursen til K A Aurstad. Arbeidet starta sommaren 2018 og hadde god framdrift fram til konkursen. Arbeidet er godt over halvvegs ferdig, men det står att å bygge voll over elva og avslutning i aust, samt intervegar, naudsynt sikring og tilstelning.

Aktuelt

 • 19.02.2019 Kommunalt tilskot til forsamlingshus
  Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. Det vert ikkje gitt generelt driftstilskot. Søknadsfrist er 20. mars 2019.
 • 19.02.2019 Kommunalt tilskot til idrettsanlegg
  Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2019.
 • 28.01.2019 Påmeldinga til UKM 2019 har starta!
  Lokalmønstringa for Ørsta og Volda vert ved Ørsta kulturhus 17. mars 2019. Påmeldingsfristar: 10. mars: Musikk, Dans, Teater, Litteratur, Scene, Utstilling, Film. 3. mars: Konfransier, UKM Media, Arrangør. Hiv deg rundt og meld deg på! Meld deg på her

Kunngjeringar