Fv. 653 Eiksundtunnelen vert stengt tysdag 19. mars frå kl. 1845 til 2130.

Statens vegvesen og naudetatane skal øve på brann i tunnelen. Publikum vil sjå røyk frå tunnelen på begge sider under øvinga

Les meir

 

Nyhende

 • 19.03.2019 Ørsta kommune satsar på å auke kompetansen innan lindrande behandling og omsorg til helsefagarbeidarane i kommunehelsetenesta
  Ein flott bukett dyktige helsefagarbeidarar som er klar for nye utfordringar etter fullført kurs i "Digital opplæringspakke i lindrande behandling og omsorg ved livets slutt", bak frå ve. Randi Nilsen, Synnøve Winjevoll, Silje Kjellvold, Eva Bornstein, Birgit Hustad, Irene V. Hustad, Monica Eikemo, Janneche Myklebust, fremst frå hø. Eva Stokke, Unni Strandmann, Marie C. Bisimwa, Filsan Hirab Hussein, Camilla Pedersen, Anne Mari Solvåg, Mary Kalonji og Eva Tran. Kursleiarane kreftsjukepleiar Margrethe Gjesdal (ytterst frå hø.), kreftkoordinator Solfrid Simonnes de Crane og sjukepleiar Anita Hustad Vinjevoll (ytterst frå ve.) takker for engasjerte og målbevisste kursdeltakarar og ynskjer dei lykke til med det vidare arbeidet.
 • 11.03.2019 Ferie for alle – eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi
  Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskelig livssituasjon.
 • 11.03.2019 Opptak for barnehageåret 2019/2020
  Torsdag 7. mars var det felles opptaksmøte i Ørstabarnehagen. Følgande opptak vart gjort:

Aktuelt

 • 13.03.2019 SFO 2019 - 2020 (søknadsfrist 1. april 2019)
  Vi ønsker dykk velkomne til å søkje SFO plass i Ørsta kommune. I desse dagar vert det sendt ut informasjonsbrev til føresette om skulefritidsordninga i Ørsta. Søknadsfrist for plass i kommunale skulefritidsordningar er sett til 1. april 2019.
 • 11.03.2019 Klipp hekken
  Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.
 • 19.02.2019 Kommunalt tilskot til forsamlingshus
  Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. Det vert ikkje gitt generelt driftstilskot. Søknadsfrist er 20. mars 2019.

Kunngjeringar