Nyhende

Aktuelt

  • 13.02.2020 Kommunalt tilskot til idrettsanlegg
    Lag/grupper som eig eller driv idrettsanlegg som har fått tilskot frå spelemidlane, kan søkje kommunalt tilskot til vedlikehald og oppdatering av slike anlegg. Søknadsfrist er 20. mars 2020.
  • 13.02.2020 Kommunalt tilskot til forsamlingshus
    Tilskot vert primært gitt til bygningsmessige forbetringar eller andre tiltak som har positiv innverknad på bruken av huset. Det vert ikkje gitt generelt driftstilskot. Søknadsfrist er 20. mars 2020.
  • 07.02.2020 Miniseminar om nye krav frå Miljødirektoratet i høve kunstgrasbaner
    TeBe Sport og Ørsta kommune inviterar til miniseminar om nye krav og forskrifter frå Miljødirektoratet, status på gras utan kunstig fyll og ryddig avhending av kunstgras.

Kunngjeringar