• Ledig stilling_banner.jpg

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 26.05.2017 Helsestasjonen
  Helsestasjonen er stengt idag, fredag 26. mai. Velkomen attende måndag.
 • 19.05.2017 Arbeidet med E39 fortset
  Helge Orten (H) frå Transport- og kommunikasjonskomiteen, deltok måndag på eit møte i Ørsta. Møtet kom i stand etter ønskje frå det politiske miljøet i Ørsta, og tema for møtet var NTP og arbeidet med å legge E39 utanom sentrum i både Volda og Ørsta.
 • 19.05.2017 Gravearbeid med Ørstaheimen veke 21
  Måndag 22 mai startar gravearbeid i innkjørselen utanfor hovudinngangen på Ørstaheimen (på nedsida).

Aktuelt

 • 12.05.2017 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.

Kunngjeringar

Login for redigering