Nyhende

 • 18.01.2019 “Bra mat” i Ørstabarnehagen
  Friskliv Ørsta har fått tildelt midlar frå fylket og har no hatt "Bra Mat"-kurs i Kvitveisen og Vartdal barnehage.
 • 16.01.2019 Innskriving skuleåret 2019/2020
  Ørsta kommune er i gong med planlegginga av skuleåret 2019/2020­. Alle skulepliktige born må innskrivast, også born som fekk vedtak om utsett skulestart førre skuleår. Kommunen vil fatte eit vedtak om skuleplass, jf opplæringslova § 8-1.
 • 15.01.2019 Feilparkeringar hindrar snøbrøyting
  Etter snøfallet denne veka er det meldt om feilparkerte bilar som hindrar snøbrøytinga i kommunen. Vi oppmodar alle om å respektere skilt og vegtrafikklova. Det er ikkje lov å parkere på fortau og gang/sykkelveg.

Aktuelt

 • 18.01.2019 Næringsfond i Ørsta kommune: «Saman for vekst!»
  Har du ein god næringsidè? Lyst å starte eiga verksemd? Næringsfondet er no opna for søknader i 2019! Samla ramme er 1,4 millionar.
 • 16.01.2019 Stikk Ut! Ski
  Vinterutgåva av turkassetrimmen Stikk UT! Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første sesong. Frå før har Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Møre og Romsdal Skikrets samarbeida om Stikk UT! Ski i to sesongar.
 • 07.01.2019 Kurstilbod: Ørsta kulturskule
  Ørsta kulturskule har eit variert kurstilbod for våren 2019:

Kunngjeringar

 • 18.01.2019 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for Vikeelva
  Ørsta formannskap har gjort vedtak om å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustader ved Vikeelva ut til offentleg ettersyn.
 • 07.01.2019 Søk treningstid i nye Ørstahallen
  Det er no høve til å søkje på treningstid i nye Ørstahallen.Det kan søkast treningstid mellom 15:00 og 21:00 (ferdig 22:00), måndag til fredag. Det er mogleg å søkje om treningstid på speleflater, friidrettsfasilitetar og treningsrom (bordtennisrom)
 • 03.01.2019 Lokal forskrift om fartsbegrensing
  Kystverket har no godkjent kommunestyret si forskrift om fartsgrense i sjø som vil tre i kraft frå 1. mars 2019.
 • 04.12.2018 Lokal forskrift om bruk av vass-scooter
  Formannskapet har i sak 94/18 fastsett ei lokal forskrift om bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag i Ørsta kommune. Forskrifta gjeld frå 1. desember 2018 og slår fast at bruk av vass-scooter og liknande i vatn og vassdrag (ferskvatn) er forbode.