Nyhende

 • 16.05.2018 17. mai i Ørsta
  Med von om ein fin 17. mai. Hipp, hipp, hurra!
 • 15.05.2018 Ørsta helsestasjon held stengt 18.05.2018
  Ørsta helsestasjon held stengt 18.05.18. Vi minner om telefontida til helsestasjonen: måndag, onsdag og torsdag: 09.00 - 15.00 tysdag og fredag: 09.00-10.00 og 14.00-15.00
 • 15.05.2018 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.

Aktuelt

 • 15.05.2018 17. mai-tilskot
  Det kan søkjast kommunen om tilskot til høgtiding av 17. mai (og 1. mai). Søknaden skal vere ein kortfatta rapport som stadfestar kven som var arrangør og som er søkjar. Det skal også føreligge kontaktperson med adresse og bankkonto for overføring av tilskot.
 • 23.04.2018 Årets "Stikk UT!"-turar er klare!
  1. mai startar årets Stikk UT!-sesong og Ørsta kommune er med for første gong. Nedanfor ser du alle turane som er med i vår kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet blir sendt til alle husstandane i løpet av veke 17. Om du treng fleire kan du hente det gratis på servicekontoret i kommunen.
 • 15.03.2018 Kulturtilskot 2018
  Søknad om kommunalt kulturtilskot (”kulturmidlane”) - Søknadsfrist 25. april.
 • 01.03.2018 Innflyttingsklare omsorgsbustader i Vallamarka
  Ørsta kommune har helse- og omsorgsbustader ledig for leige i Vallamarka. Bustadane ligg i andre og tredje høgda over det nye legesenteret og er moderne utforma og tilrettelagt for personar med assistansebehov. Innflytting kan skje frå mars månad.

Kunngjeringar

Login for redigering