Nyhende

 • 22.11.2017 Gi oss tilbakemelding!
  Vi har no sendt ut fleire brukarundersøkingar, og vert svært glade for alle svar vi får. Undersøkingane som er ute gjeld vatn og avløp, barnehagar, ergo-/fysioterapitenesta og psykisk helse/rus.
 • 20.11.2017 Nytt køyremønster i Anders Hovden-gata og tilstøytande vegar
  Anders Hovden-gata er frå og med i dag skilta som forkøyrsveg. Det medfører at alle som kjem i frå Holmegata og frå Ripateigane har vikeplikt for køyrande frå Anders Hovden-gata.
 • 17.11.2017 Stenging mellom Vatne og Aldalen
  Frå kl 14.30 i dag, fredag 17.november, vert Fv43 mellom Vatne og Aldalen stengd for vinteren.

Aktuelt

 • 20.11.2017 Kurs: Inkluderande lokalsamfunn
  Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer, saman med Ørsta kommune, å invitere til konferanse i Ørsta 25. januar 2018
 • 15.11.2017 Nasjonal tilskotsordning mot fattigdom
  Bufdir skal dele ut 224,441 millionar for 2018 gjennom tilstotsordning mot fattigdom. Målet med tilskotsordninga er å støtte opp om tiltak som dempar konsekvensane av fattigdom. Tilskotsordninga er meint som eit virkemiddel som skal bidra til at fleire barn og unge skal få delta på sosiale arrangement, ferie og fritidsaktivitetar uavhengig av inntekta til foreldra. Tiltaka skal vere politisk og religionsnøytrale og så langt som det let seg gjere vere gratis eller med så låge kostnadar som mogleg.
 • 24.10.2017 Informasjonsdag for arbeidsgjevarar og næringsdrivande
  Interkommunal arbeidsgiverkontroll held kurs for arbeidsgivarar og næringsdrivande. Kurset er retta mot dei som til daglig arbeidar med lønnsområdet (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering).

Kunngjeringar

Login for redigering