Universell utforming i oppvekst og utdanning

Universell utforming i oppvekst og utdanning

Universell utforming i oppvekst og utdanning Universell utforming byggjer på tanken om at tenester skal vera tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT inneber at brukarane – uavhengig av føresetnadane sine – på ein god og enkel måte skal kunne ta i bruk nettsider dei møter i kvardagen.

Ørsta kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at våre nettsider og digitale læremiddel i størst mogleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkt og tenester universelt utforma.

 

Tenester i bruk med tilgjengelegheitserklæring

Tenester i bruk med tilgjengeleghetserklæring Desse tenestene er i bruk i Ørstaskulen utan moglegheit for å publisere tilgjengeleghetserklæringa i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

Aski Raski Eit verkty for lesetrening

Aschehoug univers Ein samling digitale læremiddel

Kor Arti Ein digital plattform for å lære song og musikk med fokus på elevaktivitet

Campus Inkrement Lærebøker og tenester for omvendt undervisning

Cappelen Damm Undervisning Ein samling digitale læremiddel

Creaza Ei samling digitale læremiddel og verkty for å lage digitale forteljingar, podcastar og tankekart

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal  Kartleggaren eit nettbasert og verksuavhengig kartleggings- og rådgjevingsverktøy.

Gyldendal Norsk Forlag Ein samling digitale læremiddel

iMal lesing Enkel bokstavlæring

Kikora – Digitalt læremiddel i matematikk

Kor Arti Ein digital plattform for å lære song og musikk med fokus på elevaktivitet

Kostholdsplanleggeren – Til bruk i Mat og helse

Lexplore Portal med digitale bøker

Lingit Lese- og skrivestøtte for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker

M+ Undervisningsmateriell i matematikk og norsk

min.Kunnskap – Ein samling digitale læremiddel

Sykkeldyktig.no  Opplæringsportal for alt som har med sykkelopplæring

 

 

Tenester i bruk utan tilgjengeleghetserklæring

Desse tenestene er i bruk i Ørstaskulen førebels utan tilgjengeleghetserklæring. Vi arbeider med leverandørane for å få desse på plass.

Alle Teller - Matematikkressurs

Digilær.no – Nasjonal plattform for nettbasert undervisning 

IST Everyday - Skuleadministrativt system

Spekter - Webapplikasjon for å gjennomføre mobbeundersøkelsen Spekter

You-portalen og Blokkvalg - Vert nytta i samanheng med utdanningsval