Digitalisering i Ørstaskulen

Digitalisering i Ørstaskulen

På denne sida vil du finne aktuell informasjon om digitalisering i Ørstaskulen. Ørsta kommune arbeider med konkrete satsingsområde og tiltak for å heve den digitale kompetansen i skulane. Her vil digitaliseringsstrategien for Ørstaskulen spele ei sentral rolle.