Barn som skal starte i 1. klasse hausten 2024. I starten av februar vart det sendt ut eit brev med tildeling av skuleplass til alle barn som skal starte i 1. klasse hausten 2024. Brevet er adressert til barnet. Har de ikkje fått eit slikt brev så ta kontakt med Oppvekst, kultur og inkludering ved Bjørg E. Gjersdal eller Mari-Anne J. Aarskog.