Skulefritidsordning (SFO)

Opningstider SFO: kl. 07.15–16.15. Grunna ulik organisering av skulekvardagen ved dei einskilde skulane, kan opningstidene variere noko frå skule til skule. Sjå meir under.

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.–4. årstrinn, og for born med behov for individuell tilrettelegging på 1.–7. årstrinn. Skulefritidsordninga skal leggje til rette for fysisk aktivitet, leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos borna. Skulefritidsordninga skal gi borna omsorg og tilsyn. Born med behov for individuell tilrettelegging skal ha gode vilkår for utvikling. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Ørsta kommune praktiserer bindande påmelding. Skulefritidsordninga er eit frivillig tilbod finansiert av foreldrebetalinga.

Rektor er øvste ansvarlege, men dei største SFO-ane har SFO-koordinator.

Gratis SFO 12 timar i veka for elevar på 1.-2. trinn. Frå 1. august 2024 blir det også gratis SFO 12 timar per veke for elevar på 3. trinn. 

Ingen husstand skal betale meir enn 6% av den årlege inntekta si for ein SFO plass for born på 1. til og med 4. årstrinn. Dersom den årlege summen for SFO utgjer meir enn 6% av den årlege inntekta til husstanden, kan ein søkje om redusert foreldrebetaling.

Søknad

Søke på SFO-plass gjere du i Vigilo. Då loggar deg inn på vigilo.no/orsta via ID-porten.

Dette gjeld også når du skal gjere endringa på plass eller seie den opp. For meir informasjon om Vigilo (Ørsta kommune sitt oppvekst- og administrasjonssystem): Trykk her

 

 Plasstilbod og opningstider

Dalane skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstypar i SFO

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl 16.00 unnateke onsdag til kl. 14.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Hovden skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.05.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Sæbø skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.30–16.30

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.00.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vartdal skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 15.40.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Velle skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.


Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 

Vikemarka skule SFO

Opningstid SFO

Kl. 07.15–16.15

Plasstype

Heilt tilbod  fakturert over 11 mnd5 dagar veke
Heilt tilbod  fakturert over 9,5 mnd5 dagar veke
Delt tilbod fakturert over 11 mnd3 dagar veke
Delt tilbod  fakturert over 9,5 mnd3 dagar veke
Korttidsplass 5 d/v
morgonar 9,5 mnd
Korttidsplass 5 d/v 
etter skuletid 9,5 mnd 


Gratis SFO 12 timar veke for elevar på 1. og 3. trinn. Kvar ettermiddag 5 dagar i veka: Frå skuleslutt til kl. 16.10.

Det vil vere mogeleg å kjøpe ekstra dag. 
 

I tillegg vert det drive privat skulefritidsordning ved Åmås friskule.

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal konsulent
94840986
@ Bjørg Engeset Gjersdal
SFO Dalane skule
41864320
SFO Hovden skule SFO koordinator Eli Schølberg
91153473
94782166
@ SFO Hovden skule
SFO Sæbø skule SFO koordinator Kaisa Muren
47668379
@ SFO Sæbø skule
SFO Vartdal skule SFO koordinator Gunn Brandal
99286980
SFO Velle skule SFO koordinator
46926588
SFO Vikemarka skule SFO koordinator Tone Roppen Sandbakk
90543769
@ SFO Vikemarka skule