AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering​​​​​​​

Skulefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for 1.-4. årstrinn, og for born med behov for individuell tilrettelegging på 1.-7. årstrinn. Skulefritidsordninga skal leggje til rette for fysisk aktivitet, leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos borna. Skulefritidsordninga skal gi borna omsorg og tilsyn. Born med behov for individuell tilrettelegging skal ha gode vilkår for utvikling. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Ørsta kommune praktiserer bindande påmelding. Skulefritidsordninga er eit frivillig tilbod finansiert av foreldrebetalinga.

Ingen husstand skal betale meir enn 6% av den årlege inntekta si for ein SFO plass for born på 1. og 2. årstrinn. Dersom den årlege sumen for SFO utgjer meir enn 6% av den årlege inntekta til husstanden, kan de søkje om redusert foreldrebetaling.

Rektor er øvste ansvarlege, men dei største SFO-ane har SFO-koordinator.

Du søkjer om SFO i Oppvekstportalen, her kan du også gjere endringar og seie opp SFO. 
 

I Ørsta har følgjande skular kommunal skulefritidsordning:

  •  Velle skule
  •  Hovden skule
  •  Dalane skule
  •  Vikemarka skule
  •  Vartdal skule
  •  Sæbø skule

I tillegg vert det drive privat skulefritidsordning ved Åmås friskule.

Opningstider SFO: kl. 07.15-16.15

Grunna ulik organisering av skulekvardagen ved dei einskilde skulane, kan SFO-tilbodet variere noko frå skule til skule.

Kontakt

Bjørg Engeset Gjersdal Konsulent
94 84 09 86
@ Bjørg Engeset Gjersdal
SFO Dalane skule SFO Koordinator Audhild Baarholm Øye
70063152
SFO Hovden skule SFO koordinator Eli Schølberg
91153473
@ SFO Hovden skule
SFO Sæbø skule SFO koordinator Ingrid Nerås Krogsæter
47668379
@ SFO Sæbø skule
SFO Vartdal skule SFO koordinator Gunn Brandal
99286980
SFO Velle skule SFO koordinator Unni Aam
90299545
SFO Vikemarka skule SFO koordinator Tone Roppen Sandbakk
90543769
@ SFO Vikemarka skule