Torgplassar

Ørsta kommune har eigne torgplassar i Webjørn Svendsen gate ned mot sjøen. Dette er Ørsta Torg og Havtor Hovdens plass. Straumuttak er der på kunsthuset for Havtor Hovdens plass og på pumpehuset for Ørsta torg.

Ein treng ikkje tinge plass, men vi ynskjer at du melder i frå på e-post til postmottak@orsta.kommune.no på førehand. Det kan vere fleire som ynskjer plass same dag, då er det fyrst til mølla prinsippet som gjeld. Lån av plass er gratis, Ørsta kommune føreset at dei som driv verksemder som treng offentleg løyve har dette i orden.

Vi gjer merksam på at Ørsta Torg er mest nytta til parkering. Leigetakar bør difor møte opp tidleg den dagen han skal nytte plassen. Kommunen tek ikkje ansvar for å fjerne bilar som er parkerte på å torgplassen.