Politikken i Ørsta

Marta Lystad Johansen

Det er Per Are Sørheim (H) som er ordførar i Ørsta kommune. Tove Halse Digernes (SP) er varaordførar.

Fleirtalsgrupperinga i kommunestyret er sett saman av Høgre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Kristleg folkeparti. 

Den politiske hovudstrukturen byggjer på funksjonsmodellen, med kommunestyre, formannskap, samfunnsutval SFU (byggesaker og reguleringsplanar) og levekårsutval LKU (omsorg og levekår for born og vaksne). 

I tillegg utgjer den politiske organiseringa følgjande råd og utval: landbruksutvalet, vilt- og innlandsfiskenemnd, eldreråd, ungdomsråd og råd for likestilling av funksjonshemma.
 

Kommunestyret

Framstegspartiet: Tore Thon, Hans Olav Myklebust, Odd Magne Vinjevoll, Asgeir Standal, Johan Bertel Vartdal, Inge Kolås, Cindy Helen Hoddevik, Kari Janne Myklebust, Hogne Sveinung Barstad, Eilis-Mari Grinde.
Høgre: Per Are Sørheim (ordførar), Jahn Christer N. Humberset, Guttorm Hagen, Rune Hovde, Anne Sølvi Vatne, Inger Merete Sandvik Sundnes.
Senterpartiet: Tove Halse Digernes (varaordførar), Per Ivar Lied, Yngve Frøland, John Helge Bjørndal, Anne Stine Foldal Aam, Odd Bjarne Bjørdal. 
Arbeidarpartiet: Karen Gudveig Høydal, Alexander Riise Olsen, Siri Dahl Masdal, Frode Emil Vartdal, Børge Even Gundersen.
SV – Sosialistisk Venstreparti: Marit Aklestad, Magnar Hjertenæs, Synnøve Marie Sætre.
Kristeleg folkeparti: Hjørdis Almelid Vikenes, Roger Vartdal.
Venstre: Are Folkestad.

Kontakt

Ingrid Åshamar konsulent politisk sekretariat
48149075
@ Ingrid Åshamar
Inger Johanne Løeng konsulent politisk sekretariat
91108618
@ Inger Johanne Løeng