Politikken i Ørsta

Klikk for stort bilete Det er Stein Aam (SP) som er ordførar i Ørsta kommune.

Fleirtalsgrupperinga i kommunestyret er sett saman av Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet.  
 
Den politiske hovudstrukturen byggjer på funksjonsmodellen, med kommunestyre, formannskap, samfunnsutval SFU (byggesaker og reguleringsplanar) og levekårsutval LKU (omsorg og levekår for born og vaksne). 
 
I tillegg utgjer den politiske organiseringa følgjande råd og utval: landbruksutvalet, vilt- og innlandsfiskenemnd, eldreråd, ungdomsråd og råd for likestilling av funksjonshemma.
 
 
Gro Anita Bårdseth er barne- og ungdomsrepresentant i Ørsta kommune.
Ingvild Endal er vara fram til 01.01.2020
 

Kontakt

Inger Johanne Løeng Konsulent politisk sekreteriat
91108618
@ Inger Johanne Løeng
Ingeborg Myklebust Bjørneset Politisk sekretær
90857242
@ Ingeborg Myklebust Bjørneset

Nyhende