Statsborgarskap

Inneber tilknying til ein stat, og visse rettar og pliktar overfor denne staten. Ein kan verte norsk statsborgar ved fødsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.
 

Søk om statsborgarskap

Skjema - UDI

Publisert av Elisabeth Sæbønes. Sist endra 09.11.2017

Nyhende