Statsborgarskap

Inneber tilknying til ein stat, og visse rettar og pliktar overfor denne staten. Ein kan verte norsk statsborgar ved fødsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.
 

 Søk om statsborgarskap

 Skjema - UDI