Landbruk

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og landbruk
907 04 008
@ Liv Bente Viddal
Børild Skåra Rådgjevar jordbruk
906 99 240
@ Børild Skåra
Dorota Wozna Konsulent landbruk
907 23 453
@ Dorota Wozna
Peder Magnussen Fagansvarleg skogbruk
452 82 680
@ Peder Magnussen
Åshild Steinnes Førstesekretær
907 04 501
@ Åshild Steinnes
Jan Endre Nesdal Rådgjevar
902 55 815
@ Jan Endre Nesdal