Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Helsetenester

I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp både frå kommune-  og spesialisthelsetenesta der du er busett, eller der du for tida oppheld deg. Du har alltid krav på øyeblikkelig hjelp når det kan føre til alvorlig skade eller fare for liv og helse å utsette behandlinga.

Fann du det du lette etter?

Kontakt

Kristin Vik Seksjonsleiar helse og velferdstenester
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
91851882
@ Oddvar Marøy
Ørsta Helsesenter Legesenter
70048050

Nyhende