Helsetenester

I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp både frå kommune-  og spesialisthelsetenesta der du er busett, eller der du for tida oppheld deg. Du har alltid krav på øyeblikkelig hjelp når det kan føre til alvorlig skade eller fare for liv og helse å utsette behandlinga.

Kontakt

Kristin Vik Seksjonsleiar helse og velferdstenester
950 56 613
@ Kristin Vik
Oddvar Marøy Stabsleiar tildeling og koordinering
91851882
@ Oddvar Marøy
Ørsta Helsesenter Legesenter
70048050

Nyhende