KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Vaksenopplæring

Finn ut kva du treng:


Grunnskule: Du treng vitnemål frå grunnskulen for å kunne begynne på vidaregåande opplæring.
Videregående: Du treng vidaregåande opplæring om du skal ta høgare utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til eitt yrke. 
Rådgjeving: Er du usikker på kva du treng og kva du har å byggje på? Du kan få hjelp til å finne det ut. 

 

Finn rett tilbod:

Grunnskule: Som vaksen har du rett til grunnskuleopplæring og opplæring i grunnleggande ferdigheiter.
 
Vidaregåande: Om du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskule, men ikkje vidaregåande, har du rett til vidaregåande opplæring.
 
Rådgjeving: Både på NAV og i kommunen (Ørsta opplæringssenter) finn du rådgjevarar som kan hjelpe deg vidare.


Utdanningdirektoratet har laga eit kortfatta flygeblad med informasjon til vaksne med behov for opplæring: