Vaksenopplæring

Ørsta opplæringssenter er ei avdeling under Ørsta ungdomsskule, og held til i eigne, hyggelege lokale i Ripateigane 6, like ved ungdomssskulen, Ørstahallen og Ørsta sentrum.

Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar 

  • elevar i introduksjonsprogram
  • elevar med rett og plikt til norskopplæring 
  • betalingselevar 

Testsenter 

  • Statsborgarprøva, norskprøva, samfunnskunnskapsprøva

Grunnskule for vaksne over 16 år 

  • norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag 
  • spesialundervisning for vaksne 


Informasjon til vaksne med behov for opplæring

Kontakt

Hilde Bjørkedal rektor Vaksenopplæring og integrering
95169171
@ Hilde Bjørkedal
Gunvor Skaar Bondhus assisterande rektor
95923487
@ Gunvor Skaar Bondhus
Jan Sylte Rådgivar
94152216
@ Jan Sylte