AKTUELT NO:

Vaksenopplæring

For å kome i gang med vaksenopplæring kan du ta kontakt med kommunen, fylkeskommunen eller NAV. 

Grunnskule

Du treng vitnemål frå grunnskulen for å kunne begynne på vidaregåande opplæring. Som vaksen har du rett til grunnskuleopplæring og opplæring i grunnleggande ferdigheiter. Ta kontakt med Ørsta opplæringssenter:

Ørsta opplæringssenter

Vidaregåande

Du treng vidaregåande opplæring om du skal ta høgare utdanning. Du kan også utdanne deg direkte til eitt yrke. Om du er 25 år eller eldre og har fullført grunnskule, men ikkje vidaregåande, har du rett til vidaregåande opplæring, gratis.

Rådgjeving

Er du usikker på kva du treng og kva du har å byggje på? Du kan få hjelp til å finne det ut. Både på NAV og i kommunen (Ørsta opplæringssenter) finn du rådgjevarar som kan hjelpe deg vidare.

 


Informasjon til vaksne med behov for opplæring

Kontakt

Hilde Bjørkedal Ass. rektor
95169171
@ Hilde Bjørkedal