Gatelys

Feil på gatelys/veglys eller lys i stolpen som ikkje virkar? Det kan du melde inn her:

Registrer gatelys som ikkje virkar 

Om kartet:

  • Gule punkt i kartet er veglys som det kan meldast inn feil på.
  • Blågrå punkt i kartet er veglys som ikkje vert drifta av kommunen og som det difor ikkje er mogeleg å melde inn feil til kommunen på. Dette gjeld til dømes veglys som vert drifta av Statens vegvesen, langs fylkeskommunal veg eller veglys på private vegar.

Merk at det kan gå nokre veker frå feilen er meldt inn til veglyspunktet vert reparert dersom feilen gjeld enkeltpunkt. Noko lengre tid i sommar- enn vinterhalvåret. Kritiske punkt (ved fotgjengarovergangar til dømes) vert som regel reparert i løpet av få dagar. 

Kommunen har avtale med Eviny (tidlegare BKK) om drift av kommunale veglys.

 

Veglysnorm

Veglysnorm Ørsta kommune