Retningslinjer for besøk på sjukeheimar 

Lokal smitte er betydeleg pr. 3.9.2021 og me må vere budd på små og store lokale utbrot utover hausten. Våre bebuarar/pasientar kan grunna alder og svekka helsetilstand ha dårlegare vern av vaksiner, og dei kan bli smitta sjølv om dei er vaksinerte. Vi tilrår difor at våre gjestar held fram med å ta godt smitteomsyn.

Sjukeheimane

  • Besøkande skal vere friske.
  • Gjestar må vurdere nøye om det er risiko for at dei kan ha vore utsett for smitte privat, i arbeid eller offentleg.
  • Viss den besøkande ikkje er fullvaksinert, tilrår me bruk av munnbind inne eller å halde 2 meter avstand både ute og inne.
  • Alle gjestar avtalar besøk i forkant på telefon og registrerer seg når dei kjem.

Linda Gramshaug Fonseca
Sjukeheimslege

Marte Vaage Øie
Kommuneoverlege

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien

Kontakt

Ingrid Mork einingsleiar
70 04 88 42
@ Ingrid Mork
Dagrun Opsal einingsleiar
70 04 88 22
@ Dagrun Opsal
Kyrre Skavøy einingsleiar
70 04 88 32
@ Kyrre Skavøy
Lisa Mari Korsfur Silseth Einingsleiar Buavdelinga
70048862
Vartdal helsetun hovudnummer
700 45 000
Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750