AKTUELT NO:

Besøk på sjukeheimar 

Råd om besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar

  • Bebuarane i helse- og omsorgsinstitusjonar skal få og/eller fare på besøk.
  • Det bør tilretteleggast for besøk hjå isolerte bebuarar.
  • Det bør tilretteleggast for at besøkande som er smitta av covid-19 kan kome på besøk til pasient ved alvorlig sjukdom. Besøk skal avtalast med avdelingen på førehand. 

 

Kontakt

Ingrid Mork einingsleiar
70048842
@ Ingrid Mork
Dagrun Opsal einingsleiar
70048822
@ Dagrun Opsal
Kyrre Skavøy einingsleiar
70048832
@ Kyrre Skavøy
Lisa Mari Korsfur Silseth Einingsleiar Buavdelinga
70048862
Vartdal helsetun hovudnummer
70045000
Hjørundfjordheimen hovudnummer
70045750