Innsynsmodulen vår er nede

Grunna overgang til nytt saks- og arkivsystem har vi tekniske problem med innsynsløysninga vår, dette går desverre utover møtedokumenta også. Det vert arbeidd med å rette feilen, vi takkar for tolmodet. 

Her finn du førebels innkalling/møtedokument for

Formannskap (PDF, 4 MB)

Kommunestyre (PDF, 2 MB)

Kjøp og sal

For dei aller fleste er kjøp av bustad den største enkeltinvesteringa ein gjer i livet. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøpar og selgjar. Mange saker gjeld manglar ved bustaden, men og forsenka overtaking eller omstende ikring betaling av oppgjer kan vere årsak for usemja.

Sist endra 07.02.2018
Fann du det du lette etter?