Kjøp og sal

For dei aller fleste er kjøp av bustad den største enkeltinvesteringa ein gjer i livet. Dessverre oppstår det ofte tvist mellom kjøpar og selgjar. Mange saker gjeld manglar ved bustaden, men og forsenka overtaking eller omstende ikring betaling av oppgjer kan vere årsak for usemja.

Kontakt

Forbrukerrådet . Forbrukerrådet .
03737
Husbanken . Husbanken .
81533370
@ Husbanken .