Flyktningkontoret

Flyktningtenesta held til på Kaihuset Strandgata 1.

Opningstidene er mandag til fredag: 9-16. (Lunsj 12.00-12.30)
Det er lurt å lage ein avtale før ein kjem, slik at ein slepp å kome til tomt kontor.

Kontakt

Bård Flekke fagleiar flyktningtenesta
70049714
48892396
@ Bård Flekke
Alona Kolpak miljøarbeidar
90827169
@ Alona Kolpak
Mari Caroline Thomas programrådgjevar flyktningtenesta
95159121
@ Mari Caroline Thomas
Solveig Engelsgjerd-Våge programrådgjevar flyktningtenesta
94135935
@ Solveig Engelsgjerd-Våge
Tarek Alsaid programrådgjevar flyktningstenesta
90120530
@ Tarek Alsaid
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
95962432
@ Preben Trellevik