Flyktningkontoret

Flyktningtenesta held til på Kaihuset, med adresse Strandgata 1.

Opningstidene er måndag til fredag: kl. 09.00–16.00 (Lunsj 12.00–12.30)
Det er lurt å lage ein avtale før ein kjem, slik at ein slepp å kome til tomt kontor. 

Kontaktinformasjon finn du i høgremargen på denne sida.

 

Har du bustad til flyktningar?

Kontakt

Bård Flekke fagleiar flyktningtenesta
70049714
48892396
@ Bård Flekke
Alona Kolpak miljøarbeidar
90827169
@ Alona Kolpak
Mari Caroline Thomas programrådgjevar flyktningtenesta
95159121
@ Mari Caroline Thomas
Solveig Engelsgjerd-Våge programrådgjevar flyktningtenesta
94135935
@ Solveig Engelsgjerd-Våge
Tarek Alsaid programrådgjevar flyktningstenesta
90120530
@ Tarek Alsaid
Preben Trellevik Flyktningkoordinator
95962432
@ Preben Trellevik