Samfunnsutvalet

Møteplan, møtedokument og medlemmar i samfunnsutvalet  Eldre møtedokument før juni 2019

Opptak samfunnsutvalet

Samfunnsutvalet 2023–2027

Medlemar:

 1. Anne Stine Foldal Aam (SP), leiar                           
 2. Guttorm Hagen (H), nestleiar  
 3. Børge Gundersen (AP)
 4. Karl Asgeir Sæbønes (SP)
 5. Veronica Skogstrøm Bigset (Krf)
 6. Medlem: Magnar Hjertenæs (SV)
 7. Asgeir Standal (FrP)
 8. Inge Kolås (FrP)
 9. Eilis-Mari Grinde (FrP)
   

Vara for Høgre, Senterpartiet, Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti:

 1. Anbjørn Frislid (H)
 2. Marita Aklestad (AP)
 3. Dalana-Michelle Storebø (SP)
 4. Roger Vartdal (Krf)
 5. Stian Nytun (H)
 6. Alexander Riise Olsen (AP)
 7. Cato Engen (SP)
 8. Hans Olav Øyehaug (Krf)
   

Vara for Sosialistisk Vestreparti og Venstre:

 1. Gunnar Knutsen (V)
 2. Erlend Walseth (SV)
 3. Bent Nakken Kjerstad (V)
   

Vara for Framstegspartiet:

 1. Per Olav Sandbakk
 2. Arnt Ivar Kolås
 3. Idar Henning Vatne
 4. Pauline Vinjevoll
 5. Svein Egil Seterbakken